Sobota, 28. ledna 2023

Komplexní řešení povinností podnikové ekologie 2023

Komplexní řešení povinností podnikové  ekologie 2023

Jak řešíte legislativní povinnosti z oblastí jako odpadové hospodářství, chemické látky, ochrana ovzduší a další? Jste připraveni na změny, novinky od r. 2023?

,,Ekologická agenda podniku pod dohledem našich odborných poradců."
Být v souladu s legislativními, normativními přepisy, mít zavčasu implementovány potřebné zákonné změny a zároveň se poradit s odborníkem vždy když je potřeba. Všechny tyto úkoly ve standardních velkých firmách zastává podnikový ekolog. Co dělat, když jsem malá/střední firma a podnikového ekologa nemám nebo si jej nemohu dovolit?
Možným řešením může být využití komplexních služeb platforem, které umí vyřešit všechny složky podnikové ekologie nejlépe externě. Takovou službu zejména pro malé/střední firmy poskytuje portál EKOhelp.cz
? online podpora/poradenství našich ekologů s odbornou způsobilostí
? přehled o všech povinnostech vč. jejich řešení
? online aplikace pro vedení průběžné evidence odpadů, nebezpečných chemických látek a bezpečnostních listů
? vzdělávací EKOAkademie z oblasti podnikové ekologie
Chytré partnerské programy ušetří vaše provozní náklady a zajistí stálý kontakt s našimi odbornými poradci včetně možnosti využít naše online aplikace.
Podnikový ekologický servis (PES) obsahuje nástroje a služby pro nejčastější agendy podnikové ekologie:
EKOporadna
Ptejte se přímo expertů na průmyslovou ekologii. Online odborné poradenství všech složek ekologie (odpady, ovzduší, vody, chemie, havárie, IPPC, ekologická újma, obaly, ADR, ochrana přírody, ISO14001 a další)
Ve své provozovně provozuji broušení kovů, jaké musím plnit povinnosti? Mám povinnost umístit popelnici na bioodpad ve své firmě? Zaměstnanci pracují s žíravými látkami (různé čističe) mám povinnost je proškolit?
Právě takové praktické dotazy každodenně řeší poradenský tým EKOhelp.cz. Kdokoliv má možnost položit dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Předplatitelé mají možnost využít též online videokonzultací.
EKOaudit
Posouzení souladu činnosti organizace s právními a ostatními požadavky vztahující se k ochraně životního prostředí (environmentální legislativa). Jednotlivé povinnosti, které se vás týkají, můžete uložit do vlastního registru a snadno je pak využít při opětovném auditu. Ke všem legislativním předpisům, podle kterých audit sestavujete, si můžete zobrazit jejich plná znění a přesvědčit se, zda se určitá zákonná povinnost opravdu vztahuje i na vaši společnost. Nedílnou součástí auditu je i neustálé sledování legislativních změn, které je velmi časově náročné a které vám v rámci předplatného služby budeme dodávat formou emailového newsletteru. V rámci služby vám dodáváme i další novinky z environmentální oblasti včetně různých návodů, příruček a vzorových dokumentů.
Agenda odpadového hospodářství - evidenceodpadu.cz
Každý původce odpadu (výrobní společnost i kancelářská firma) má povinnost vést průběžnou evidenci odpadů dle § 94 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zároveň v případě produkce > 100 t ostatních odpadů nebo >600 kg nebezpečných odpadů za rok je třeba podávat hlášení o souhrnné provozní evidenci do systému ISPOP. Právě tyto povinnosti je možné pohodlně splnit prostřednictvím aplikace evidence odpadů, která je vytvořena speciálně pro malé, středně a velké firmy. Výhodou je fakt, že si průběžnou odpadovou evidenci můžete vést sami nebo pověřit experty z týmu EKOhelp.cz, kteří vám tuto povedou a vše ohlásí dle zákonných parametrů.
Máte-li ve vašem provozu nebezpečné odpady (např. mastné hadry od oleje, obaly od ředidel, stavební odpad obsahující nebezpečné látky), pak tyto musí být označeny dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. - identifikačním štítkem a tzv. ILNEm. Identifikovat nebezpečné vlastnosti jednotlivých odpadů vč. správné kategorizace vašich konkrétních odpadů v provozu není snadná záležitost. Tým EKOhelp vytvořil pro tyto případy univerzální databázi, která nabízí vzory všech potřebných označené pro každý nebezpečný odpad.
Nakládání s chemickými látkami - chemax.cz
Poskytování informací o chemických látkách a směsích se kterými zaměstnanci pracují je dána článkem 35 Nařízení ES 1907/2006 (nařízení REACH). Zároveň § 44a zákona č. 258/2000 Sb. ukládá povinnost vést evidenci o příjmech, výdajích, zásobách, identifikaci osob, kterým byly vydány vysoce toxické látky. Je žádoucí, aby měla firma přehled o chemických látkách/směsích ve svém provozu, o jejich nebezpečnostech a navazujících povinnostech.
Aplikace CHEMAX nabízí pro své uživatele vše co potřebují pro práci s chemickými látkami/směsmi v provozních podmínkách - od evidenčního přehledu, bezpečnostních listech, identifikační etikety, pokynům pro první pomoc, expirační lhůty a spoustu dalších.
Vzdělávací EKOAkademie - AKADEMA
Školení, kurzy jsou nezbytnou součástí pochopení komplexní požadavků průmyslové ekologie. Vzdělávací portál EKOhelp.cz přináší témata přímo aplikovatelná v provozech, počínaje chemickou legislativou v praxi, seminářem podnikového ekologa až po odpadovou legislativu.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů