Úterý, 31. ledna 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 9. listopadu 2022

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 9. listopadu 2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 44. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (19 %) se mírně zvýšil. Podíl vrtů s normální hladinou (61 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (4 %) mírně poklesl. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (64 %).

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 44. týdnu celkově silně podnormální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti zhoršil z mírně na silně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (37 %) a podíl pramenů s normální vydatností (30 %) se příliš nezměnil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (4 %) se mírně snížil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení. Ke zlepšení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé, k mírnému kolísání docházelo v druhé polovině týdne vlivem srážek. Při porovnání s dlouhodobými listopadovými normály byly průtoky spíše podprůměrné až průměrné, nejčastěji v rozmezí od 25 do 100 % Qm. Průměrné a mírně nadprůměrné průtoky (do 3násobku Qm) se i nadále vyskytovaly nejvíce na tocích v povodí Vltavy. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu nijak výrazně nezměnila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 55-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů