Úterý, 6. prosince 2022

V plastových výrobcích na zahradu a do domácnosti odhalil průzkum stopy látek nebezpečných pro hormonální systém

24. listopadu 2022
V plastových výrobcích na zahradu a do domácnosti odhalil průzkum stopy látek nebezpečných pro hormonální systém

Téměř polovina plastových výrobků do domácnosti a na zahradu (1) obsahuje některou z látek, která je známá svými riziky pro zdraví a životní prostředí (2). Jedná se o látky, které negativně ovlivňují hormonální systém a které se mohou z výrobků uvolňovat. Z prostředí se jen obtížně odbourávají a naopak se hromadí v lidském těle. Relativně nízké hladiny problematických příměsí ve výrobcích z průzkumu Arniky bohužel nic dobrého nevěstí. Naopak, výsledky poukazují na znečištění celé výroby plastů problematickými látkami.

Přítomnost toxických chlorovaných parafínů, které se používají jako změkčovadla nebo zpomalovače hoření v plastovém materiálu PVC, byla potvrzena v 1 z 5 testovaných výrobků - v plastové rukojeti vysunovací vidličky na opékání buřtů. Chlorované parafiny s krátkým řetězcem byly ve výrobku naměřeny v koncentraci zhruba 100x nižší, než udává limit daný Nařízením EU 2019/1021 o perzistentních organických látkách. ,,Přesto není důvod k radosti. Naše předchozí průzkumy (3) ukazují, že pokud bychom sáhli po jiném plastovém výrobku na evropském trhu, snadno bychom našli výrazně vyšší koncentrace rizikových parafínů. Odborná ani laická veřejnost nemá šanci výrobky s obsahem a bez obsahu problematických aditiv od sebe rozlišit," vysvětluje výsledky autorka průzkumu Mgr. Jitka Straková z Arniky.
Alespoň jeden z UV stabilizátorů byl nalezen v 6 z 10 testovaných výrobků z plastu. Arnika UV stabilizátory objevila v malém zahradním náčiní, plastovém květináči, postřikovači květin, nádržce na chemii do bazénu, ale i v kelímku do koupelny nebo v dětském plastovém nádobí. UV stabilizátory výrobci plastu využívají pro zajištění jeho větší odolnosti vůči působení světla - výrobek se na světle na příklad nezvrásní. Přestože se jedná o látky negativně působící na lidský hormonální systém, neboť negativně ovlivňují prenatální vývoj dětí, jejich přítomnost ve výrobcích není k dnešnímu dni nijak regulována. ,,Relativně nízké koncentrace UV stabilizátorů v našich výrobcích ukazují na zdánlivě pozitivní trend. Jiné výrobky na evropském trhu, se kterými se český spotřebitel snadno setká, jsou ale použitím UV stabilizátorů zatíženy výrazně více. Naše výsledky bohužel nasvědčují skutečnosti, že UV stabilizátory je znečištěna celá výroby plastů," komentuje výsledky Straková.
Fakt, že obě skupiny látek přetrvávají v životním prostředí a nerozkládají se, a navíc mohou ovlivňovat funkci hormonů v lidském těle a zdravý vývoj jedince i ve velmi nízkých koncentracích, vedl vědeckou obec endokrinologů k závěrům volajícím po urychleném omezení použití těchto toxických aditiv. Tyto závěry publikuje kniha Plasty, endokrinní disruptory a zdraví (4) vydaná mezinárodní Endokrinologickou společností a sítí nevládních organizací IPEN (International Pollutants Elimination Network), jejíž český překlad dnes Arnika vydává.
Arnika na výsledcích ilustruje, že je třeba eliminovat toxické chemikálie používané při výrobě plastů. A výrobci chemických látek a plastů musejí podléhat daleko přísnějším omezením včetně finanční odpovědnosti za následky znečištění plasty a v nich přítomnými aditivy. ,,Evropská legislativa však postupuje příliš pomalu a není schopna v rámci stávající chemické legislativy tyto nebezpečné látky urychleně zakázat," vysvětluje vedoucí spotřebitelských kampaní v Arnice Karolína Brabcová. ,,Prodejci i spotřebitelé jsou citliví na tato zjištění. Oba výrobky s vyšším množstvím naměřených látek nechal prodejce po sdělení výsledků analýz okamžitě stáhnout z oběhu," dodává Brabcová.
Příloha 1. Koncentrace problematických látek ve vzorcích (< pod úrovní kvantifikovatelnosti)
Chlorované parafíny ve vzorcích
ng/g (ppb)
SCCP C10-C13
MCCP C14-C17
Žralok do vany
<300
<750
Nafukovací kruh
<300
<750
Nafukovací loď
<300
<750
Nůžky - rukojeť
<300
<750
Vysunovací vidlička na buřty - rukojeť
158 000
293 000
UV stabilizátory ve vzorcích
ng/g (ppb)
UV-P
UV-234
UV-326
UV-327
UV-328
UV-329
Květináč
<5,0
<0,25
2,29
<0,5
<0,5
<0,25
Postřikovač
<5,0
221
<1,0
<0,5
<0,5
<0,25
Dětský hrnek s koníkem
<5,0
<0,25
2,54
<0,5
<0,5
<0,25
Malé zahradní náčiní
337
206
773
316
239
254
Kelímek do koupelny
<5,0
1,57
<1,0
<0,5
<0,5
<0,25
Dávkovač na chemii do bazénu
<5,0
<0,25
40,3
<0,5
<0,5
<0,25
Sportovní láhev
<5,0
<0,25
<1,0
<0,5
<0,5
<0,25
Formičky na nanuk
<5,0
<0,25
<1,0
<0,5
<0,5
<0,25
Šroubovák
<5,0
<0,25
<1,0
<0,5
<0,5
<0,25
Krabička na svačinu
<5,0
<0,25
<1,0
<0,5
<0,5
<0,25
Poznámky:
(1) V průběhu roku 2022 bylo v několika českých obchodech zakoupeno 15 plastových výrobků do domácnosti, na zahradu a dětské plastové nádobí. Pět předmětů bylo testováno na přítomnost chlorovaných parafínů a deset předmětů na přítomnost UV stabilizátorů. Jedná se o dvě skupiny chemických látek, které jsou častou příměsí plastů. Analýzy proběhly v certifikované laboratoři Ústavu analýzy potravin a výživy na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Studie shrnující výsledky průzkumu najdete zde: https://arnika.org/chemicke-prisady-plastovych-vyrobku-na-zahradu-a-do-domacnosti-rizika-pro-nas-hormonalni-system
(2) Obě skupiny zkoumaných látek - chlorované parafíny a UV stabilizátory, jsou známy pro svůj negativní vliv na hormonální systém a evropská chemická legislativa některé z nich považuje za látky vzbuzující mimořádné obavy (z angl. Substances of Very High Concern, SVHC). Chlorované parafíny nalezené ve vidličce na opékání buřtů jsou navíc látky, které se rozhodla mezinárodní Stockholmská úmluva sprovodit ze světa kvůli jejich vlastnostem - toxicitě, setrvávání v přírodě bez možnosti rozkladu a hromadění se v lidském těle. Podobně jako chlorované parafíny bude UV stabilizátor UV-328 nalezený v malém plastovém zahradním náčiní s nejvyšší pravděpodobností příští rok Stockholmskou úmluvou celosvětově zakázán.
(3) Arnika si již v minulosti podílela na širším průzkumu evropského trhu, který probíhal v roce 2022 ve 13 zemích Evropské Unie. Výsledky tehdejšího průzkumu poukázaly až na tisíckrát vyšší koncentrace chlorovaných parafinů s krátkým a středně dlouhým řetězcem ve výrobcích z umělé hmoty. Jednalo se např. o rukojeť zahradnických nůžek z Maďarska, dětské plážové žabky a zahradní rukavice z Lotyšska či hadice na zalévání z Německa. Ve vodotěsné pásce z Rakouska pak byly naměřeny až 100 000x vyšší koncentrace UV stabilizátorů (0,22% hmotnosti UV-328) než v zahradnickém náčiní z České republiky.
(4) Knihu Plasty, endokrinní disruptory a zdraví najdete na https://arnika.org/plasty-endokrinni-disruptory-a-zdravi
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů