Úterý, 31. ledna 2023

23. monitoring koroptve polní

23. monitoring koroptve polní

Již 23 let koordinujeme monitoring koroptve polní (Perdix perdix) v Česku. Monitoring koroptve je také hlavní aktivitou Projektu ČIŘIKÁNÍ, protože základem ochrany a podpory kriticky ohrožené koroptví populace musí být přehled o tom, kde všude ještě koroptev přežívá a jak se jí zde daří. Monitoring koroptve, k němuž dnes používáme snadno vyplnitelný on-line formulář, není nahraditelný žádným jiným mapováním zvěře či volně žijícího ptactva. O koroptvi totiž dlouhodobě a celoročně sbíráme jedinečné informace, které mají kromě síly populace odhalit také nová zjištění o jejím způsobu života. Jak se mění zemědělská krajina, tak se zčásti mění i chování koroptve.

monitoring-mapka_2021.png
Podrobná znalost lokálních koroptvích populací nám rovněž pomáhá při jejich citlivé podpoře metodou vypouštění odchovaných jedinců. Veškerá data pak převádíme do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP), kterou spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Tak zajišťujeme koroptvi lepší ochranu mimo jiné i ve správních řízeních. Uvítáme, pokud se do monitoringu koroptve zapojí noví pozorovatelé. Čím více cenných dat získáme, tím účinněji můžeme koroptvi pomoci.
monitoring_banner_velke.png
Projekt ČIŘIKÁNÍ je nejkomplexnějším projektem pro podporu koroptve v celé Evropě. Jeho součástí je osvěta, environmentální výchova, vzdělávání cílových skupin, výzkum agroekosystémů, monitoring druhu, metodická pomoc při extenzivních záchranných odchovech a při vypouštění jedinců do volné přírody, finanční podpora pro zvýšení kvality odchovů a pro nabídku vhodných biotopů, obnova zemědělské krajiny po stránce metodické, projektové a realizační, a pak i všeobecná popularizace koroptve polní jako vlajkového druhu české zemědělské krajiny. Základním komunikačním prostředkem s laickou i odbornou veřejností je specializovaný informační portál Koroptvicky.cz.
Petr REJZEK
NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.
https://www.koroptvicky.cz/
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů