Pondělí, 30. ledna 2023

Hledá se nejlepší nápad na projekt pro ochranu klimatu v Evropě

Hledá se nejlepší nápad na projekt pro ochranu klimatu v Evropě

Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI) vyhlašuje 7. ročník soutěže nápadů na podporu progresivní politiky ochrany klimatu v Evropě. Z pověření Německého spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu poskytne vybraným projektům finanční podporu ve výši 120 000 až 1 000 000 EUR na dobu trvání realizace 18-29 měsíců. Žádosti o financování mohou od 25. listopadu 2022 do 13. ledna 2022 předkládat nevládní a neziskové organizace, univerzity, akademické a vzdělávací instituce nebo orgány veřejné správy.

Program se soustředí na region střední, východní a jihovýchodní Evropy, pobaltské země a země západního Balkánu. Cílem navrhovaných projektů by mělo být urychlení postupu ochrany klimatu v Evropě v jedné ze sedmi prioritních oblastí: politika ochrany klimatu, energetická politika (energetická bezpečnost a chudoba, obnovitelné zdroje energie, energetická soběstačnost, klimaticky neutrální budovy), sociálně spravedlivá transformace, klimaticky neutrální mobilita, financování šetrné ke klimatu, udržitelné hospodářství (ochrana zdrojů, udržitelný cestovní ruch, digitalizace) a dekarbonizace.
Požadavky a podrobné informace o postupu podávání žádostí naleznete zde.

Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI) financuje z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu projekty na ochranu klimatu po celé Evropské unii. Hlavními cíli jsou zintenzivnění přeshraničního dialogu a dále výměna poznatků a zkušeností v rámci EU. Podporou projektů směřuje také k posílení úlohy občanské společnosti v ochraně klimatu na místní a regionální úrovni. Komunita EUKI, tvořená realizátory a partnery projektů, tímto přispívá k provádění Pařížské dohody a přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů. Od založení programu EUKI v roce 2017 bylo mezi 179 projektů na ochranu klimatu v Evropě rozděleno 79 milionů EUR. Do projektových aktivit se zapojilo více než 360 neziskových, vědeckých a vzdělávacích organizací, úřadů a obcí.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů