Sobota, 28. ledna 2023

#studenti pro přírodu 2022

#studenti pro přírodu 2022

Pod záštitou Ministerstva životního prostředí proběhl již čtvrtý ročník celonárodní soutěže Czech Envi Thesis. Tato soutěž, kterou pořádá Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) při Univerzitě J. E. Purkyně, již od roku 2019 hledá nejlepší studentské práce na environmentálně zaměřená témata z pohledu společenských věd.

Czech Envi Thesis podporuje studenty zabývající se problematikou životního prostředí a zvyšuje povědomí o výjimečných výsledcích studentské vědecké činnosti směrem k veřejnosti a také se věnuje popularizaci aktuálních témat souvisejících s problematikou životního prostředí. Do letošního ročníku se napříč vysokými školami v České republice přihlásilo 32 bakalářských a diplomových prací, ze kterých bylo vybráno pět nejlepších, a právě ty byly ve velkém finále v Ústí nad Labem prezentovány vědecké radě, složené z odborníků napříč univerzitami a vědeckými pracovišti, i veřejnosti.

,,Oceňujeme, že soutěž je oborově zaměřena na společenskovědní aspekty ochrany životního prostředí. Možná to není na první pohled zřejmé, ale edle přírodovědných a technických oborů, jsou pro ochranu životního prostředí velmi důležité i společenské vědy. Kvalitní životní prostředí a stabilní klima patří k základní potřebě lidské společnosti. Současně je to lidská společnost, která vytváří neudržitelný tlak na klima i životní prostředí. Environmentální problémy dneška jsou současně problémy společenskými. Žádný takový problém pak nelze vyřešit pouze technicky. Díky společenskovědním oborům lépe chápeme celou řadu společenských fenoménů. Pomáhají nám hledat společensky přijatelná řešení nebo optimální způsoby komunikace," říká Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na Ministerstvu životního prostředí.

Mezi finálovými pracemi se objevila velmi aktuální a různorodá témata jako: Participativní bydlení jako nový fenomén, který dosud není propsán do legislativy ČR; vliv dynamických norem na stravovací návyky s cílem nasměrovat strávníky k preferenci bezmasých pokrmů; řešení konfliktů o vodu v mezinárodním právu; strategie environmentálních hnutí v současném Polsku; a greenwashing.

Letošní výběr nebyl jednoduchý, kvalita všech prací nasadila vysokou laťku, ovšem výzkum na téma greenwashing zaujal porotu nejvíce. V rámci této práce výherkyně Nela Jana Křížková zkoumala, zda jsou postmileniálky schopny greenwashing identifikovat v segmentu kosmetiky, protože ne každý výrobek, který se za udržitelný a šetrný k životnímu prostředí vydává, takový opravdu je. Jedna z respondentek výzkumu po odhalení výsledků shrnuje problematiku následovně: "pro obyčejného člověka, který není vzdělaný v chemii, je prostě těžké se v tom vyznat." . Všechny finálové práce spolu s medailonky finalistů jsou dostupné na webu www.czechenvithesis.cz.

Letošní výběr nebyl jednoduchý, kvalita všech prací nasadila vysokou laťku, ovšem výzkum na téma greenwashing zaujal porotu nejvíce. V rámci této práce výherkyně Nela Jana Křížková zkoumala, zda jsou postmileniálky schopny greenwashing identifikovat v segmentu kosmetiky, protože ne každý výrobek, který se za udržitelný a šetrný k životnímu prostředí vydává, takový opravdu je. Jedna z respondentek výzkumu po odhalení výsledků shrnuje problematiku následovně: "pro obyčejného člověka, který není vzdělaný v chemii, je prostě těžké se v tom vyznat." . Všechny finálové práce spolu s medailonky finalistů jsou dostupné na webu www.czechenvithesis.cz.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů