Pátek, 31. března 2023

Čeští spotřebitelé lépe rozumí správnému značení biopotravin

Čeští spotřebitelé lépe rozumí správnému značení biopotravin

Produkty pocházející z ekologického zemědělství se v Česku těší stále větší oblibě. Přestože jsou čeští spotřebitelé velmi senzitivní k aktuálním cenovým proměnám, stále si uvědomují význam výběru kvalitních potravin. Svědčí o tom každoroční nárůsty prodejů v této kategorii a také větší zájem spotřebitelů o původ jídla, šetrný způsob výroby a celkový vliv produkce na životní prostředí. Jinými slovy český zákazník je více erudovaný a lépe vnímá pozitivní aspekty, které ekologické zemědělství přináší lidem i krajině.

To ostatně potvrzují také závěry zářijového výzkumu agentury Nielsen na vzorku tisícovky respondentů k tématu vnímání ekologického zemědělství. Ten prokázal, že Češi stále více sledují značení biopotravin a lépe se v něm orientují. Logo ,,biozebry", které označuje české produkty vyrobené v bio kvalitě, zná 58 % respondentů, logo ,,biolistu", které značí evropskou bioprodukci, potom 51 % dotazovaných. Největší znalostní posun je přitom patrný právě u evropského značení, kde došlo od roku 2018 k nárustu podpořené znalosti o celých 29 %. Znalost správného významu označení dosáhla 57 % u ,,biolistu" a 60 % u ,,biozebry". Právě zvyšování povědomí o biopotravinách a znalost správného značení je jedním z hlavních cílů dlouhodobé komunikační kampaně na podporu ekologického zemědělství, kterou spustilo Ministerstvo zemědělství v roce 2018.
Jen pro představu činila v roce 2019 spotřeba biopotravin českými domácnostmi 5,26 miliardy Kč, v roce 2020 to pak bylo již 5,99 miliardy Kč. Celý sektor si tak stále drží dvouciferné tempo růstu. Nejčastěji si lidé v bio kvalitě pořizují zeleninu, mléčné výrobky a ovoce. Jako hlavní motivací k nákupu lidé uvádí záruku kvality a také snahu podpořit lokální zemědělce a producenty.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů