Pátek, 31. března 2023

Česká rada pro šetrné budovy připravuje zásadní dokument, který pomůže k dosažení uhlíkové neutrality českého stavebnictví

Česká rada pro šetrné budovy připravuje zásadní dokument, který pomůže k dosažení uhlíkové neutrality českého stavebnictví

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) se připojila k projektu #BuildingLife Světové rady pro šetrné budovy (World Green Building Council - WorldGBC), jehož cílem je nastínit cestu k uhlíkově neutrální Evropě. V rámci tohoto projektu připravuje CZGBC za podpory Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) zásadní dokument Zero Carbon Roadmap pro stavebnictví, který bude základním vodítkem k dosažení uhlíkově neutrálního zastavěného prostředí v Česku.

Pařížská dohoda o klimatu, kterou podepsalo 195 zemí světa včetně České republiky, stanovuje, že globální oteplování musí být omezeno na výrazně méně než dva stupně. Zelená dohoda pro Evropu zakotvila, že se Evropa do roku 2050 stane uhlíkově neutrálním kontinentem. Dekarbonizace je totiž jediným způsobem, jak zmírnit nejhorší dopady změn klimatu, jakých jsme nyní svědky. ,,Stavebnictví, přestože prochází zásadními změnami, stále patří mezi největší znečišťovatele. Může až za 38 procent celosvětových emisí CO2. Přibližně deset procent z těchto emisí se uvolňuje před zahájením výstavby, tedy během výroby a přepravy stavebních materiálů, a při samotném stavebním procesu. Zbylá část, 28 procent emisí, vzniká při provozu budov," řekla Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.
Kampaň k uhlíkově neutrální Evropě
Na dosažení uhlíkově neutrální Evropy je zaměřena kampaň #BuildingLife, kterou iniciovala WorldGBC, a k níž se již připojily rady pro šetrné budovy z deseti evropských zemí, a to z Chorvatska, Finska, Francie, Německa, Irska, Itálie, Nizozemska, Polska, Španělska a Velké Británie. Kampaň finančně podporuje IKEA Foundation, Laudes Foundation, dále EBRD a European Climate Foundation. Díky těmto prostředkům již byly v deseti zemích vypracovány národní plány- roadmapy, které nastiňují konkrétní cestu k uhlíkové neutralitě a zároveň mají pomoci urychlit potřebné změny v průmyslu i v přístupu politiků. Tím, že se CZGBC připojila ke kampani, rozšíří se její vize do další evropské země a přiblíží se tak splnění cíle, kterým je uhlíkově neutrální Evropa.
Stephen Richardson, ředitel Evropské regionální sítě WorldGBC k zapojení České rady pro šetrné budovy ke kampani poznamenal: ,,Jsme hrdí na to, že můžeme CZGBC přidat k radám z dalších deseti zemí, které se k projektu #BuildingLife již připojily. Klimaticky neutrální Evropy nelze dosáhnout, pokud se nebudeme zabývat celkovým dopadem zastavěného prostředí - provozním a zejména vázaným uhlíkem v rámci celého životního cyklu. #BuildingLife je nejambicióznějším projektem, do kterého se kdy evropská regionální síť WorldGBC pustila. A s CZGBC na palubě bude jeho rozsah a dopad ještě větší! Projekt již pomohl dostat téma snižování uhlíkové stopy zastavěného prostředí do centra evropských politických debat. Posílil také povědomí o nutných opatřeních. Velmi inspirativní pro mě byla energie a přístup vedení CZGBC během přípravných prací."
Česká roadmapa bude do konce roku 2023
Po vzoru dalších zemí zapojených do kampaně #BuildingLife začala CZGBC připravovat Zero Carbon Roadmap, který ukáže cestu, jak dosáhnout uhlíkové neutrality v celém životním cyklu budov v rámci Česka. Tento klíčový dokument vzniká za podpory TaiwanBusiness - EBRD Technical Cooperation Fund a WorldGBC. Roadmapa, která bude vypracována do konce letošního roku, má být pojítkem mezi ambiciózními, ale mnohdy velmi obecnými směrnicemi EU, a realistickým nastavením národního prostředí, které je utvářeno legislativními požadavky, finančními možnostmi, kapacitou výroby a pracovních sil. CZGBC prací na roadmapě pokračuje ve své letité snaze prosazování a podpoře zásad šetrné výstavby, jejímž cílem je dosažení vize nula - tedy stavu, kdy budovy nebudou mít žádné negativní dopady na prostředí po celou dobu svého životního cyklu.
,,Od produkce materiálů, ze kterých stavíme naše budovy, přes paliva, která používáme na našich stavbách, až po energii používanou k vytápění, osvětlení a napájení kanceláří a domácností, to vše je třeba omezit, bereme-li vážně závazek obsažený v Pařížské dohodě," upozornila Simona Kalvoda. Roadmapa bude zahrnovat návrhy konkrétních opatření pro dotčené subjekty, tedy pro vládu a místní orgány, developery, investory a majitele budov, projektanty a architekty, výrobce stavebních materiálů a technologií, správce budov, finanční instituce, nevládní organizace a akademickou sféru. Dokument bude obsahovat i doporučení týkající se nastavení celkového legislativního rámce udržitelného stavebnictví, možných mechanizmů financování, dále například změn systému vzdělávání, zvyšování kvalifikace a povědomí veřejnosti. Díky roadmapě se budou moci firmy inspirovat při vypracování své vlastní strategie uhlíkové neutrality.
Stavebnictví a budovy vůbec představují sektor s dlouhým životním cyklem trvajícím mnoho desetiletí, někdy i století. Je pozitivní, že nové budovy musí splňovat určité standardy na energetickou náročnost, jež se postupně zpřísňují. Návrh EU počítá s tím, že od roku 2030 se budou moci stavět pouze bezemisní budovy. Starší objekty je ale nutné renovovat. V České republice je průměrné stáří obytných budov 50 let. Předpokládá se, že 80 % ze stávajícího fondu budov zde bude stát i za 30 let, tedy ještě v roce 2050, ke kterému jsou stanoveny závazky v Pařížské dohodě.
Rekonstrukce je nutné zrychlit
Dle odhadů projde budova každých 20 až 30 let rekonstrukcí. Do roku 2050 tak majitele čeká jedna větší nebo více dílčích renovací, a to ať vlastníky rodinných domů, firemních nebo státních budov. Je však potřeba zajistit, aby renovace proběhly účelně a aby na sebe navazovaly. ,,Je nutné se zaměřit na renovace, podporovat jejich vysoký standard a maximálně pomáhat všem vlastníkům v jejich uskutečnění. Tedy odstraňovat legislativní bariéry, poskytovat poradenství a nabízet možnosti jejich financování. Aby bylo dosaženo cíle z pařížské dohody, je nutné v Česku zrychlit tempo renovací dvoj až trojnásobně," upřesnila Simona Kalvoda. Ročně se totiž nyní zrenovuje méně než jedno procento stávajících budov. Navíc zdaleka ne všechny renovace jsou dostatečné z hlediska udržitelnosti.
CZGBC má zájem spolupracovat při přípravě roadmapy se všemi zúčastněnými stranami z celého spektra udržitelného stavebnictví. Vítá další zainteresované firmy, politiky i výzkumné pracovníky, aby se zapojili a podpořili vznik a následnou implementaci dokumentu.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů