Pátek, 31. března 2023

Znáte recyklovaný beton? Cirkularita ve stavební praxi

Znáte recyklovaný beton? Cirkularita ve stavební praxi

Recyklovaný beton, téma, o kterém jste na našem portále enviweb.cz mohli číst v předcházejícím článku na téma Stavební odpad v České republice a jeho využití. Brněnská společnost RED-BETON s.r.o. se právě výrobou takového produktu zabývá a má s tím bohaté zkušenosti s praktickými realizacemi.

Hlavní přednosti recyklovaného betonu?
  • využití recyklovaného kameniva k výrobě betonu
  • šetření přírodních zdrojů
  • příležitost pro recyklační dvory ke spolupráci
  • originální licenční výroba
Možnosti praktického využití recyklovaného betonu ve formě transportního betonu určeného k základům staveb, podkladních konstrukcí nebo ve formě prefabrikovaných výrobků (opěrné stěny, plotové tvarovky, silniční panely). Nižší objemová hmotnost, výrobní náklady a tepelně izolační vlastnosti jsou předpokladem pro využití při výstavbě budov a skladových hal.
Stavebnictví & cirkularita
,,Recyklované kamenivo se vyrábí drcením a tříděním z inertního stavebního odpadu, a to jak betonového, tak cihelného nebo směsného. Vyznačuje určitými parametry, zejména svou čistotou a předepsanou křivkou zrnitosti, aby mohlo být použito k výrobě recyklovaného betonu. Strategicky se koncept výroby betonu z recyklovaného kameniva opírá o snižující se dostupnost přírodního kameniva do betonu. Zdroje přírodního kameniva jsou omezeny a jeho cena stále stoupá a bude stoupat i nadále. Využití recyklovaného kameniva a snížení těžby přírodního kameniva je tedy nezbytné pro zachování trvalé udržitelnosti na zemi," hodnotí problematiku cirkulární ekonomiky ve stavebnictví článek na redbeton.cz.
Komentář podnikového ekologa
,,Řešení firmy RED-BETON s.r.o. je dobrých příkladem z praxe, jak vhodně využít recykláty ze stavebních a demoličních odpadů. Je mimořádně důležité, aby byl kladen nejenom teoretický, ale i praktický důraz na hierarchii nakládání s odpady. Aktuálně platné/připravované vyhlášky, metodické pokyny v oblasti využití SDO by tomuto účelu mohly dopomoci. Koneckonců i náš český Akční plán Cirkulární Česko 2040 na oblast využití recyklátů myslí v nejedné kapitole. Není nic jednoduššího než zažádat o cenovou nabídku a technické parametry na využití recyklovaného betonu pro váš účel," říká Ing. Lukáš Žaludek, konzultant Ekotema Group s.r.o.
Cíle SDGs v praxi
Zajištění udržitelné spotřeby a výroby, dvanáctý z Cílů udržitelného rozvoje přijaté v rámci Agendy 2030. Právě tento cíl zdůrazňuje ve svých ,,podcílech" - 12.2, 12.5 jednoznačný trend, který jde vstříc udržitelnému hospodaření. Výroba betonu z recyklovaného kameniva naplňuje tyto mezinárodně uznávané cíle.
zdroj obrázku: osn.cz

zdroj dat: redbeton.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů