Pátek, 31. března 2023

Brno: Campus residental area - využití dešťové vody

Brno: Campus residental area - využití dešťové vody

Průleh s kameny a vodou, která v něm zůstává i několik hodin po deštích. Kus divoké krajiny uprostřed obytných domů, kde si v gumácích hrají malé děti. Dřevěné cestičky a pódium k posezení a odpočinku. I tak může vypadat odvodnění zastavené plochy přírodě blízkým způsobem.

Navržené odvodnění bytového komplexu Campus Residental Area II. řeší problém se zrychleným povrchovým odtokem a přetížení stávajícího stokového systému při přívalových srážkách. Nižší průtoky do kanalizace umožňují použití menší dimenze profilů trubek, což může představovat významnou finanční úsporu. Také snížení objemu vody přitékající do čistírny odpadních vod znamená její menší zatížení a provozní úspory.

Centrální plocha tvořená osázeným průlehem plní úlohu přirozeného klimatického zařízení v horkých dnech. Současně slouží jako veřejný prostor a venkovní pobytová plocha pro obyvatele nových bytových domů. Zejména děti mají možnost přijít do kontaktu s deštěm a s pomocí průlehů a povrchových žlábků sledovat, co se s ním děje.

Zdroj: NSZM

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů