Pátek, 31. března 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 25. lednu 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 25. lednu 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 3. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (8 %) a podíl mělkých vrtů s normální hladinou (45 %) se příliš nezměnil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (24 %) se mírně zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (70 %), u 16 % vrtů byl zaznamenán vzestup a pouze u 2 % vrtů byl zaznamenán pokles nebo velký pokles hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 3. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově nedošlo k výraznější změně stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (18 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (41 %) se mírně snížil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (19 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (63 %), ale u 10 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení a u 5 % pramenů zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků byly celkově setrvalé nebo mírně kolísaly s převládající klesající tendencí. Na začátku týdne byl krátce překročen 1. SPA na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí. V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry se průtoky udržovaly v širokém rozmezí, nejčastěji od 55 do 175 % Qm, v povodí horního Labe, Orlice, Jizery, Bečvy, Odry a Moravy byly ojediněle 2 až 5násobné. Z hlediska hydrologického sucha se situace v celé republice nezměnila, vodnosti na úrovni hydrologického sucha nebyly ve sledovaných hlásných profilech zaznamenány.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 47-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů