Pátek, 31. března 2023

Publikace OECD - Účinnost agro-environmentálních opatření a Odolné vodohospodářské systémy

Publikace OECD - Účinnost agro-environmentálních opatření a Odolné vodohospodářské systémy

Making Agri-Environmental Payments More Cost Effective

Jednou z hlavních priorit evropské Společné zemědělské politiky v následujících letech budou vyšší ambice v oblasti životního prostředí a klimatu. Ve zlepšování výkonnosti při dosahování environmentálních cílů mají pomoci národní strategické plány s vyšší mírou subsidiarity. Agro-environmentálně-klimatickým opatřením v českém kontextu strategického plánu v následujících pěti letech přísluší celková alokace 765 mil. Kč (především na ošetřování extenzivních travních porostů a integrovanou produkci). Režimy agro-environmentálně-klimatických plateb tedy představují významnou součást souboru politických nástrojů využívaných mj. i ke snižování emisí skleníkových plynů ze zemědělství a plnění cílů Pařížské dohody. Protože přibývá důkazů o malé účinnosti těchto režimů z hlediska ochrany životního prostředí, předkládá zpráva OECD zásady osvědčených postupů pro navrhování nákladově efektivních agroenvironmentálních podpor.

Strategic Investment Pathways for resilient water systems

I když se od roku 2020 začalo s vodou obchodovat na americkém termínovaném komoditním trhu, v EU není voda podle rámcové směrnice komoditou, ale veřejným statkem a dodávky vody a hygienická zařízení jsou službami veřejného zájmu. To reflektují i vnější politiky EU včetně nástrojů typu obchodních a investičních dohod prosazováním práva na pitnou vodu a odpovídajících hygienických podmínek. Chybějící finanční prostředky pro investice do vodohospodářské infrastruktury nejsou problémem pouze v rozvojových zemích. I v ČR hrají investoři ve vodohospodářství klíčovou úlohu - např. jen ve Středočeském kraji řeší více než 450 obcí nebo jejich místních částí problémy s dodávkami pitné vody (propojováním vodárenských soustav, výstavbou vodovodů, zkapacitňováním vodojemů apod.). V období let 2017-2021 bylo každoročně na ochranu před následky sucha v ČR průměrně vynaloženo 13 mld. Kč na opatření ministerstva zemědělství a téměř 3 mld. Kč na opatření ministerstva životního prostředí. Investice ve vodním hospodářství mají specifické charakteristiky (zejm. v důsledku prostorového rozsahu, velkého počtu vzájemně závislých uživatelů, závislosti na klimatu nebo na hospodaření v krajině) a výkonnost vybudované infrastruktury podléhá mnoha rizikům a nejistotám. OECD proto nabízí informační materiál pro lepší plánování a řízení investičních projektů ze strany projektantů i investorů, aby byly co nejlépe využity omezené finanční zdroje pro poskytování vodohospodářských služeb.

Zdroj: http://eagri.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů