Středa, 19. června 2024

Stanovisko MZe (SZPI a SVS) ve věci označování rostlinných potravin názvy živočišných produktů ke dni 1. 2. 2023

Stanovisko MZe (SZPI a SVS) ve věci označování rostlinných potravin názvy živočišných produktů ke dni 1. 2. 2023

1. Označení ,,alternativa mléčného výrobku", apod.

Označení mléko a označení užívaná pro mléčné výrobky, jako jsou smetana, máslo, jogurt, kefír, syrovátka a další, jsou vyhrazena podle nařízení (EU) č. 1308/2013 pouze pro mléčné výrobky. Z tohoto důvodu se označení jako např. ,,nemléko", ,,nejogurt", ,,veganská smetana", ,,vegetariánské máslo", ,,alternativa mléka", ,,imitace podmáslí", ,,napodobenina jogurtu", ,,analog sýra", ,,rostlinný analog kumysu", apod. u rostlinných výrobků neobsahujících mléko považuje za porušení nařízení (EU) č. 1308/2013.

2. Označení ,,alternativa sýru Cheddar plátky", ,,Ajdam", ,,Čedar - 100% rostlinná alternativa k sýrům", apod.

Označení užívaná u některých mléčných výrobků, jako jsou např. Cheddar, Mozzarella, Gouda, apod. požívají z větší části ochranu formou duševního vlastnictví a také jsou definovány v mezinárodně uznávaných normách Codexu Alimentarius. Jedná se o názvy skutečně používané pro mléčné výrobky ve smyslu článku 17 nařízení (EU) č. 1169/2011. V případě užití zmíněných pojmů u rostlinných výrobků neobsahujících mléko se takové počínání považuje za porušení nařízení (EU) č. 1308/2013.

3. Označení ,,nemed", ,,bezmedovník", ,,rostlinná alternativa medu", apod.

Označení ,,med" je vymezeno vyhláškou č. 76/2003 Sb. pro potravinu přírodního sacharidového charakteru získanou činností včel (Apis mellifera). Z tohoto důvodu se označení jako např. ,,nemed", ,,bezmedovník", ,,rostlinná alternativa medu", ,,nemedový sirup", ,,pampeliškový med"(pokud se nejedná o jednodruhový nektarový pampeliškový med), apod. u rostlinných výrobků neobsahujících med považuje za porušení čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011 ohledně povahy, vlastností a složení potraviny.

4. Označení ,,netuňák", apod.

Označení ,,tuňák" je vymezeno podle nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 pro ryby rodu Thunnus. Z tohoto důvodu se označení rostlinných výrobků neobsahujících části těla tuňáka jako např. ,,netuňák", ,,netuňáková pomazánka", ,,rostlinná alternativa k tuňákové pomazánce", ,,hrachový tuňák", apod. považuje za porušení čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011 ohledně povahy, vlastností a složení potraviny.

5. Označení ,,nevejce", ,,vegetariánská vejce", apod.

Označení ,,vejce" je vymezeno pouze pro vejce slepice kura domácího nařízením Komise (ES) č. 589/2008, nařízením (EU) č. 1308/2013 a vyhláškou č. 69/2016 Sb. Z tohoto důvodu se označení jako např. ,,nevejce", ,,vegetariánská vejce", ,,rostlinná vejce", ,,nevaječná pomazánka", apod., u rostlinných výrobků neobsahujících vejce považuje za porušení čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011 ohledně povahy, vlastností a složení potraviny.

V praxi, při kontrolách dozorovými orgány bude vždy brána v úvahu kromě samotné textace i celková prezentace potraviny spotřebiteli včetně grafik, obrázků a dalšího zobrazení.

Toto stanovisko MZe (SZPI a SVS) je pouze informativního charakteru. Závazný výklad právních předpisů při jejich aplikaci na konkrétní případ mohou provádět pouze nezávislé soudy. Jakýkoli jiný výklad právního předpisu má pouze informativní význam a není právně relevantní.

Zdroj: SZPI

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů