Úterý, 21. března 2023

Vloni se snížila v Rokycanech produkce směsného komunálního odpadu o 500 tun. Městu se osvědčil nový systém door-to-door

Vloni se snížila v Rokycanech produkce směsného komunálního odpadu o 500 tun. Městu se osvědčil nový systém door-to-door

V loňském roce byl v Rokycanech zaveden nový systém třídění a svozu odpadu, tzv. door-to-door systém. Hlavně díky tomu došlo, ve srovnání s rokem 2021, ke snížení produkce směsného komunálního odpadu o přibližně 500 tun. Produkce na osobu a rok činí v Rokycanech cca 202 kilogramů, což odpovídá celorepublikovému průměru. Město chce i nadále motivovat občany ke třídění odpadu. Náklady na odpadové hospodářství v letošním roce ve třetím největším městě Plzeňského kraje jsou odhadovány na 25 milionů korun. V roce 2022 dosahovaly náklady na odpadové hospodářství částky přes 21 milionů korun.

,,Od prvního čtvrtletí loňského roku byl zaveden v Rokycanech nový systém třídění a svozu odpadů z místa jejich vzniku, tzv. door-to-door systém. Pokud se občané bydlící v rodinných domech do systému zapojili, obdrželi zdarma nádoby na papír, plast a bioodpad, jež jsou pravidelně odváženy přímo od domu. Město platí pronájem za nádoby naší svozové společnosti Rumpold - R Rokycany s. r. o. Celkem je v Rokycanech cca 5 000 domácností, z toho přibližně 1100 domácností již systém door-to-door využívá," vysvětlil místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora.
,,V loňském roce došlo ke snížení produkce směsného komunálního odpadu z 3 300 tun na 2 793 tun. U složek tříděného komunálního odpadu je nárůst u skla o 7 procent, u papíru o 10 procent, u plastu o 20 procent a u bioodpadu dokonce o 75 procent. Je tedy zcela zřejmé, že se část odpadů přesunula z kategorie směsného odpadu do kategorie tříděného. Zavedení systému door-to-door v našem městě je z pohledu odpadového hospodářství cesta správným směrem," uvedl Tomáš Lavička, který má na starosti odpadové hospodářství města Rokycan.
Občané mohou i nadále žádat o přidělení nádob ke svým domům, a to buď celou sadu anebo jednotlivé nádoby podle druhu odpadu. Počet těchto nádob je v současnosti u rodinných domů každý měsíc navýšen o přibližně dvě desítky. Celkový počet nádob u domácností byl k 31. 12. 2022 již 2 702 kusů. ,,Proto plánujeme v letošním roce v některých lokalitách zrušit kontejnery (tzv. zvony) na papír a plasty a nahradit je kontejnery na kov, textil nebo oleje z domácností. Z důvodů stále rostoucích nákladů na svoz všech druhů odpadu je neekonomické poskytovat některé služby duplicitně," doplnil Tomáš Lavička.
Důvodem, proč město zavedlo systém door-to-door je fakt, že až 60 % váhy odpadu v černé popelnici tvoří materiálově využitelné odpady, jako je papír, plast, bioodpad nebo sklo. Tyto odpady pak končí bez využití na skládce a město za ně draze platí. ,,Platba za uložení jedné tuny odpadu na skládku se navíc ze zákona každý rok zvyšuje. Z ceny 800 korun v roce 2021 se postupně dostaneme až na 1850 korun v roce 2029. Proč tedy platit velké peníze za likvidaci stovek tun směsného komunálního odpadu, když můžeme 60 procent z něj vytřídit a odpad použít jako surovinu pro další výrobu. Cílem systému je tedy co nejvíce snížit množství směsného komunálního odpadu, přičemž nejlepší je samozřejmě odpad vytvářet co nejméně. Předcházení vzniku odpadů je v našich podmínkách především kompostování biologicky rozložitelných odpadů anebo opětovné použití věcí," dodal Tomáš Lavička.
Město již dvakrát žádalo o dotace na domácí kompostéry pro občany. Zájem byl v obou kolech značný. ,,V prvním kole jsme takto pořídili pro domácnosti v Rokycanech 560 kompostérů, které po pěti letech přejdou bezúplatně do vlastnictví domácností. Ve druhém kole projevilo zájem dalších 440 domácností, pro které by měl nákup a distribuce kompostérů proběhnout v letošním roce," řekl Tomáš Lavička.
Jen na odpadové hospodářství je v letošním roce v Rokycanech vyčleněno 25 milionů korun. V loňském roce tvořily náklady na svoz směsného odpadu 10 milionů korun, tříděného odpadu 6 milionů korun a provoz sběrných dvorů v Jiráskově ulici a v Němčičkách stál 3,3 milionu korun. Další náklady město platí za svoz bioodpadu, úklid kolem kontejnerů a také úklid nezákonně soustředěného odpadu (tzv. ,,černých skládek").
Náklady jsou zbytečně navyšovány úklidem odpadu odloženého mimo sběrné nádoby. ,,Jen roční úklid kolem sběrných míst stojí město cca 650 tisíc korun, které bychom mohli využít mnohem užitečněji. Když například lidé odloží nerozložené papírové krabice vedle zvonů na tříděný odpad a ty poté namoknou, skončí bohužel jako směsný komunální odpad na skládce," zdůraznil Tomáš Lavička. Město nyní připravuje komunikační kampaň a nové cedule ke sběrným místům, kterými chce apelovat na občany, aby dodržovali pořádek ve veřejném prostoru. Navíc město občanům rozdává zdarma barevné tašky na tříděný odpad (plasty, papír, sklo a kovy).
Občané Rokycan mají také možnost bezplatně odevzdat odpad do dvou sběrných dvorů - v Jiráskově ulici v Rokycanech a na skládku do Němčiček (kromě stavebního a demoličního odpadu a pneumatik). Přijímán je objemný odpad, dřevnatý bioodpad, vyřazené elektrospotřebiče, nebezpečné odpady, plasty, papír, sklo atd.
V Rokycanech činí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 780 korun za osobu a rok. Poplatky za odpad jsou splatné do 30. června 2023.
Porovnání vybraných druhů odpadů za roky 2021 a 2022 (v tunách):
BIO
PLAST
PAPÍR
SKLO
SMĚS
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
314,81
549,14
176,83
213,96
298,99
328,2
186,32
199,68
3309,55
2793,06
Více informací naleznou občané, včetně přihlášky o nádoby na tříděný odpad k domácnostem, na webu: https://www.rokycany.cz/.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů