Pátek, 2. června 2023

Euro 7 - ekologové říkají ano, výrobci aut ne

Euro 7 - ekologové říkají ano, výrobci aut ne

Nejnovější připravovaná emisní norma Euro 7 by měla začít platit od 1. července 2025 a chystá se mimo jiné srovnat limity oxidů dusíku (NOx) ze současných 80 mg/km pro naftové motory na 60 mg/km, které benzínové motory plní už od normy Euro 6. Zajímavé je, že nově by součástí normy měl být návrh maximální ztráty kapacity akumulátoru u elektromobilů, ale podrobné údaje ještě nejsou k dispozici.

V oficiální zprávě zveřejněné Evropskou komisí si můžeme přečíst, že v průběhu let 2018-2021 se uskutečnilo několik konzultací ohledně připravované normy Euro 7. Těch se účastnili kromě zastupitelů dotčených orgánů jednotlivých zemí (např. ministerstvo dopravy, ministerstvo životního prostředí) také zástupci automobilového průmyslu (včetně výrobců vozidel a dodavatelů součástí), ekologické nevládní organizace a občané.
Všechny zúčastněné strany se shodly že ,,stále existují problémy v oblasti znečištění ovzduší a zdraví spojené se silniční dopravou". Když však přišla otázka na to, jestli si jednotlivé skupiny myslí, že je nová emisní norma vhodná, tak všichni až na výrobce automobilů s tím souhlasili. Tady je vidět kontrast mezi výrobci automobilů a jejich dodavatelů. Dodavatelé dílů samozřejmě souhlasí, protože pro ně je to další příležitost, jak výrobcům automobilů dodávat další a pravděpodobně i drahé a složité součásti které budou nutné ke snižování emisí (např. katalyzátory, filtry pevných částic apod.). Výrobci z toho nadšení nejsou, jelikož musí tyto nové systémy navrhnout a zahrnout do ceny auta, což ho v důsledku nejen prodražuje, ale činí ho složitějším a náchylnějším k závadám. Automobilový průmysl dále zdůraznil že norma Euro 6 je realistickou a vyváženou možností.
Normy Euro 6 jsou složité a ,,všechny skupiny kromě průmyslového odvětví navíc uvedly, že složitost brání ochraně životního prostředí". Většina respondentů kromě výrobců automobilů souhlasí se stanovením přísnějších limitů znečišťujících látek.
Evropská komise také předpokládá, že v budoucnu budou většinu emisí částic představovat emise z brzd a pneumatik. Do roku 2024 by měla Evropská komise vypracovat zprávu zabývající se oděrem pneumatik, takže je pravděpodobné že bude zahrnuta buď přímo při uvedení normy Euro 7 nebo později v rámci jejího doplnění.
V souvislosti s tím předpokládají že do roku 2050 bude 90 % emisních částic tvořeno nevýfukovými emisemi díky přechodu na elektrifikaci. Proto je chtějí měřit a omezit. Rok 2050 je hodně daleko a i rok 2035 a s ním spojený nástup bezemisních aut není zrovna za rohem, proto mi přijde předčasné zavádět tyto omezení už za pár let a zatěžovat tak ještě víc automobilový průmysl, který už tak není v nejlepším stavu.
Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) zdůrazňuje že místo zpřísňování limitů CO2 pro výrobce by se měla tato pozornost věnovat budování infrastruktury spojené s přechodem na auta s elektrickým nebo vodíkovým motorem. Ekologický přínos normy Euro 7 je extrémně omezený, a naopak výrazně zvyšuje náklady na výrobu vozidel a odvádí inženýrské a finanční zdroje od cíle nulových emisí.
Některé navržené mezní hodnoty hraničí s tím, co je technicky proveditelné a uvádí, že termíny zavedení normy v roce 2025 pro osobní a v roce 2027 pro nákladní auta jsou nereálné z důvodu obrovského množství modelů aut a jejich variant. Mimo to se zmiňují o nedávných studiích, které ukázaly, že pouhá obnova vozového parku za vozidla plnící normu Euro 6 spolu s elektrifikací nových vozidel by způsobila 80 % snížení emisí NOx do roku 2035 (oproti roku 2020). Očekává se, že norma Euro 7 by při jejím zavedení k tomu přispěla snížením o pouhých 5 % u osobních a 2 % u nákladních vozidel.
EU díky normě Euro 6 nejkomplexnější a nejpřísnější normy znečišťujících látek na světě a že Emise výfukových plynů jsou už v současnosti sotva měřitelné díky nejmodernější technice používané v automobilovém průmyslu.
ACEA uvádí, že norma Euro 7 přijde v době, kdy se automobilky a navazující průmysl připravuje na příchod elektrifikovaných a čistě elektrických vozidel, což jim zkomplikuje jejich přípravy a jednoduše řečeno přidá práci navíc.
Automobily by z důvodu instalace nových ,,emisních systémů" měly podle ACEA zdražit průměrně o 2000 eur (asi 48 000 Kč), což by znamenalo výrazné zdražení zejména malých a levných aut, která si u nás dle statistik kupují převážně soukromníci. Ti pak z důvodu zdražení mohou radši místo návštěvy autosalonu zavítat do autobazaru.
Výroba a vývoj nejen elektromobilů, ale i hybridů a také spalovacích motorů není jednoduchý proces, spolu se zdražováním téměř všech surovin a energií spolu s rostoucím nástupem čínských značek na evropský trh a tím pádem konkurenčním tlakem, to nejsou vůbec dobré podmínky pro zavádění dalších omezení.

Každopádně to vypadá, že zlaté časy automobilismu už jsou pravděpodobně za námi a výběr aut a hlavně jejich dostupnost už bude jenom horší.

Autor: Václav Hušák
Zdroje dat:

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů