Sobota, 2. března 2024

MŽP hledá dodavatele stravování

MŽP hledá dodavatele stravování

Ministerstvo životního prostředí vypsalo veřejnou zakázku "Dodavatel stravování pro zaměstnance a provozovatel výdejny jídel, Envibistra a cateringu v budově Ministerstva životního prostředí". Kompletní zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele v systému NEN .

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě fáze, v té první dodavatelé vyjadřují svůj předběžný zájem, a to nejpozději do 8. 2. 2023 do 9:00 hodin, písemně. Ve druhé fázi budou dodavatelé, kteří vyjádřili předběžný zájem, osloveni výzvou k podání nabídek.

Předmětem veřejné zakázky, která je koncesí na služby, je výběr dodavatele stravování zejména pro zaměstnance MŽP. Dodavatel bude zároveň provozovatelem výdejny jídel, envibistra a cateringu v budově sídla MŽP.

Na základě výsledku zadávacího řízení bude s vybraným dodavatelem uzavřena nájemní smlouva, která upravuje podmínky, práva a povinnosti při užívání všech relevantních prostor v objektu zadavatele.

Podmínky poskytování služeb stravování a provozování prostor výdejny jídel, envibistra a cateringu v budově MŽP pak bude upravovat smlouva o poskytování služeb, která je rovněž výsledkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Zadavatel předpokládá uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb v první polovině března 2023. Smlouvy budou uzavřeny na dobu 4 let.

V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na kontaktní osoby zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů