Čtvrtek, 23. března 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 8. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (7 %) se příliš nezměnil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (52 %) poklesl a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (16 %) se zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (66 %), ale u 15 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup nebo velký vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 8. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo ke zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (14 %) a podíl pramenů s normální vydatností (41 %) se mírně snížil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (28 %) se výrazně zvýšil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (50 %), ale u 33 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení a pouze u 2 % pramenů zmenšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků byly na poklesu, případně kolísaly, s celkovými rozdíly hladin nejčastěji od -25 do +6 cm. K největším poklesům (-50 až -80 cm) docházelo na tocích odvodňujících horské a podhorské oblasti, které byly rozvodněné z předchozího týdne (povodí horního Labe, Orlice, Jizery, Otavy, horní Sázavy, Bečvy, Svratky a Odry). Na Jizeře v Železném Brodě překročila hladina v první polovině týdne v důsledku výrazného oteplení a odtávání sněhu opětovně krátkodobě 1. SPA. V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry byly průtoky většinou průměrné až nadprůměrné, nejčastěji od 85 do 280 % Qm. Profily s vodnostmi na úrovni hydrologického sucha se v uplynulém týdnu na tocích nadále nevyskytovaly.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů