Čtvrtek, 23. března 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 8. březnu 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 8. březnu 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 9. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (10 %) se příliš nezměnil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (61 %) se zvýšil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (5 %) se snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (70 %), ale u 8 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles nebo velký pokles hladiny a pouze u 1 % mělkých vrtů vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 9. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo ke zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (19 %) se mírně zvýšil. Podíl pramenů s normální vydatností (40 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (25 %) příliš nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (41 %), ale u 12 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení a naopak u 12 % pramenů zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v uplynulém týdnu na poklesech nebo byly setrvalé. Vlivem řízené manipulace na VD Nové Mlýny byl ve dnech 1.-3. 3. překročen 1. SPA na Dyji v profilu VD Nové Mlýny a Břeclav-Ladná. V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky většinou podprůměrné, nejčastěji od 40 do 85 % Qm. Profily s vodnostmi na úrovni hydrologického sucha se v uplynulém týdnu na tocích nadále nevyskytovaly.

Za měsíc únor bylo z vodních nádrží nadlepšeno cca 13 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2023 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem cca 30 mil. m3.

Za měsíc únor došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 192 mil. m3, od začátku roku 2023 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 262 mil. m3.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 60-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů