Čtvrtek, 8. června 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. březnu 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. březnu 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 11. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (11 %) a podíl mělkých vrtů s normální hladinou (60 %) se mírně snížil, zatímco a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (7 %) se mírně zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (40 %), ale u 15 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup a u 8 % objektů dokonce velký vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 11. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo ke zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (15 %) se snížil. Podíl pramenů s normální vydatností (47 %) se nezměnil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (14 %) mírně zvýšil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala, až se mírně zvětšovala (52 %), ale u 13 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 7 % pramenů velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků během týdne klesaly nebo byly setrvalé. V závěru týdne menší horské toky (zejména na Šumavě) mírně kolísaly vlivem odtávání sněhové pokrývky. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -20 do 0 cm, nejvíce za týden poklesly toky v povodí Labe (na Orlici až -93 cm). V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky v rozmezí nejčastěji od 40 do 135 % Qm. Toky s indikací hydrologického sucha se nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů