Úterý, 6. června 2023

Povolenky zasáhnou další obory, počet bezplatných povolenek se sníží

Povolenky zasáhnou další obory, počet bezplatných povolenek se sníží

Výběr hlavních bodů dohody EU na zpřísnění fungování trhu s emisními povolenkami, které odhlasovali europoslanci (ke konečnému vstupu v platnost je ještě potřeba závěrečný souhlas členských zemí Evropské unie):

- Hluboké reformy vznikají na základě plánu EU na snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) do roku 2030 minimálně o 55 procent proti úrovni z roku 1990. Do roku 2050 chce EU dosáhnout uhlíkové neutrality, což znamená, že se do ovzduší nebude vypouštět více skleníkových plynů, než kolik jich může být technicky uskladněno nebo kolik příroda může sama vstřebat. Pokud firmy vypouštějí CO2, musejí si teď kupovat povolenky, což je má motivovat k tomu, aby vypouštěly méně škodlivin.

- Do konce desetiletí by měly sektory zahrnuté do povolenkového systému, jako jsou producenti energií a energeticky náročné obory (ocelářství, stavebnictví a další), snížit škodlivé emise o 62 procent proti hodnotám z roku 2005, kdy evropský blok obchodování s emisemi zavedl. Předchozí cíl byl 43 procent.

- Reforma počítá rovněž s postupným ukončováním bezplatných povolenek pro podniky, a to mezi roky 2026 a 2034. Výrazný úbytek ale nastane už v roce 2024, kdy bude staženo 90 milionů povolenek (nyní je to v celé EU zhruba 1,45 miliardy povolenek), o dva roky později to bude 27 milionů. Od roku 2024 by jejich počet měl klesat o 4,3 procenta ročně, od roku 2028 do roku 2030 pak o 4,4 procenta.

- Vytvořen by měl být také samostatný nový systém ETS II pro pohonné hmoty v silniční dopravě a pro budovy, který stanoví cenu emisí skleníkových plynů z těchto odvětví v roce 2027 (nebo 2028, budou-li ceny energií mimořádně vysoké). Bude zřízen nový mechanismus cenové stability, který zajistí, že pokud cena povolenky v systému ETS II vzroste nad 45 eur, bude uvolněno 20 milionů dodatečných povolenek.

- Evropský parlament rovněž poprvé hlasoval pro zahrnutí emisí skleníkových plynů z námořního odvětví do systému ETS. Snížení by se mělo týkat lodí s tonáží nad 5000 tun. Do roku 2026 se také postupně zruší bezplatné povolenky pro odvětví letectví a navýší podpora udržitelným leteckým palivům.

- Europarlament také přijal pravidla pro nový celní mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích EU. Poplatek, který mají při dovozu do EU hradit dodavatelé neekologicky vyráběného železa, oceli, hnojiv a dalších produktů, se začne postupně vybírat od roku 2026 v souladu s postupným rušením bezplatných povolenek v těchto odvětvích. Dovozci tohoto zboží budou muset doplatit jakýkoli rozdíl mezi cenou uhlíku zaplacenou v zemi výroby a cenou povolenek na emise uhlíku v unijním systému ETS. Cílem mechanismu je motivovat země, které nejsou členy EU, aby si stanovily vyšší klimatické cíle. Má také zajistit, aby evropské i celosvětové úsilí v oblasti klimatu nebylo ohrožováno přemísťováním výroby z EU do zemí s méně přísnou klimatickou politikou.

- Dopady reformy na spotřebitele jak z řad domácností tak i firem, jako je například růst nákladů na vytápění, by měl kompenzovat Sociální fond EU pro klimatická opatření, který počítá s celkovou částkou 86,7 miliardy eur (téměř 2,1 bilionu korun). Bude financován z dražeb povolenek v rámci systému ETS II až do výše 65 miliard eur, dalších 25 procent prostředků pak půjde z vnitrostátních zdrojů. Má financovat například investice do energeticky efektivnějších budov nebo do ekologičtější dopravy.

zdroj: https://www.europarl.europa.eu

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů