Středa, 4. října 2023

Speciální nízkouhlíkové sklo může přinést revoluci ve stavebnictví. Celosvětové emise CO2 by se díky němu mohly významně snížit

Speciální nízkouhlíkové sklo může přinést revoluci ve stavebnictví. Celosvětové emise CO2 by se díky němu mohly významně snížit

Snižování emisí oxidu uhličitého je v posledních letech velkým tématem a také častým předmětem různých regulací. Ačkoliv se však pozornost soustředí zejména na automobilový průmysl, který představuje necelých 16 procent produkce uhlíkových emisí, za více než třetinou celkového množství CO2 unikajícího do ovzduší stojí výstavba a provoz budov. Pětinu z toho mají na svědomí fasády budov. Jejich dopad přitom mohou snížit nově vyvinutá speciální nízkouhlíková skla, která emise v procesu výroby, dopravy i následného provozu skla snižují o celou třetinu.

Emise oxidu uhličitého představují dlouhodobě jednu z hlavních příčin změn klimatu. Celých 39 % skleníkových plynů pochází ze stavby a provozu budov - ať už z jejich výstavby, tak z následného používání, jehož součástí je například vytápění a další provozní náklady. ,,Současný proces výstavby nových budov je z tohoto pohledu dlouhodobě neudržitelný. Je třeba hledat šetrnější způsoby a pracovat s ekologičtějšími materiály, aby se takzvaná uhlíková stopa ve stavebnictví významně snížila," vysvětluje Michal Široký ze společnosti Saint-Gobain Glass, která patří mezi přední výrobce stavebního skla.
Vtělený uhlík představuje 72 % uhlíkové stopy skla
Zhruba pětinu uhlíkové stopy každé budovy produkují fasády, jež bývají zejména u administrativních komplexů pokryty sklem. ,,Odborný průzkum Saint-Gobain Glass ukázal, že u skla v současné době zanechává největší uhlíkovou stopu výrobní proces. Při něm dochází k uvolňování takzvaného vtěleného uhlíku, tedy toho, který se do ovzduší vypouští při těžbě surovin, výrobě, procesování a výstavbě. Představuje celých 72 % uhlíkové stopy stavebního skla. Bylo by ideální, kdyby toto číslo do roku 2050 kleslo zhruba na 50 %," vysvětluje Michal Široký.
Společnost Saint-Gobain proto loni v květnu vyrobila první sklo vytvořené zcela uhlíkově neutrální technologií. ,,Takové sklo je kompletně vyrobeno z recyklátu. Přístup k recyklovanému sklu je ale v současné době velmi obtížný, zejména kvůli nedostatku specializovaných firem, jež sklo určené k recyklaci demontují, pročistí a odvezou na místo určení, ale také kvůli specifické legislativě. Závody, z nichž se sklo dováží, jsou často na území jiného státu a odpad ze stavby tak podléhá speciálnímu režimu. V důsledku toho se nízkouhlíkové sklo určené pro běžný trh skládá zatím jen ze 70 % z recyklátu," vysvětluje Michal Široký. Při výrobním procesu, který využívá převážně obnovitelnou energii, se navíc uvolňuje asi o 40 % méně oxidu uhličitého než při běžné výrobě zasklení. Jinými slovy, vedle obvyklých technických parametrů skla se dalším důležitým parametrem při navrhování fasádních řešení stává také uhlíková stopa. ,,Zlepšování technických vlastností skla je téměř na hranici technologických a ekonomických možností. Je-li možný další pokrok, tak právě v oblasti udržitelnosti a vlivu na životní prostředí," dodává odborník ze Saint-Gobain Glass.
Uhlíková stopa základního nízkouhlíkového skla je 7 kg na metr čtvereční
Již nyní si tak můžeme nízkouhlíkové sklo běžně zakoupit - prodává se pod názvem ORAE ve variantě takzvaného protislunečního skla, které v létě zabraňuje přehřívání interiéru. Snižuje tak i emise, které se uvolňují během následného využívání budov. ,,Sklo je opatřeno speciálním povlakem, jež významně snižuje spotřebu energie potřebné k užívání budovy. Slouží jako ochrana proti přehřívaní interiéru budovy, takže spotřeba energie na chlazení je nižší. Není jím ale ovlivněn prostup přirozeného světla," objasňuje odborník ze Saint-Gobain Glass. Odhadovaná uhlíková stopa při využití čtyřmilimetrového základního skla tak představuje zhruba 7 kilogramů oxidu uhličitého na ekv./m2. ,,Běžné plavené sklo čili ,,float" přitom obvykle při stejné šířce dosahuje hodnoty zhruba 11,5 kilogramů CO2 na ekv/m2," vysvětluje Michal Široký.
Při posuzování uhlíkové stopy skla je nicméně třeba myslet na celý jeho životní cyklus. Oxid uhličitý se uvolňuje se při jeho těžbě, samotné výrobě i následném zprocesování, během následného provozu budovy v důsledku vytápění a běžného fungování jejích obyvatel, při likvidaci skla a samozřejmě také během jeho průběžné dopravy. ,,Na všechny tyto aspekty jsme při vytváření nízkouhlíkového skla mysleli. Je důležité nezaměřovat se pouze na jednu část životního cyklu výrobku, ale na všechny," říká odborník ze Saint-Gobain Glass s tím, že sklo ORAE nyní čeká na takzvané environmentální o produktu, tedy osvědčení o souboru měřitelných informací o vlivu konkrétního produktu na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu.
Novinka by měla najít využití zejména u větších budov se skleněnými fasádami. Nízkouhlíkové sklo je aktuálně součástí projektů na tři významné budovy ve Francii - polikliniku v Caen, kancelářskou budovu Kalifornia v Hauts-de-Seine a také pařížské historické muzeum Le Carré des Invalides. Společnost Saint-Gobain je s inovacemi v oblasti skla spojena již od roku 1665, kdy začínala jako jedna z prvních královských sklářských manufaktur pod vládou Ludvíka XIV.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů