Středa, 4. října 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 10. květnu 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 10. květnu 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 18. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo ke zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (8 %) se příliš nezměnil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (45 %) se zvýšil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (22 %) se snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně mírně klesala, u 23 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles a u 2 % vrtů velký pokles hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 18. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k výraznému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (14 %) a podíl pramenů s normální vydatností (46 %) se příliš nezměnil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (22 %) se snížil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem mírně klesala, u 11 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 14 % pramenů velké zmenšení vydatnosti. Pouze u 1 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne klesaly nebo byly setrvalé. Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -18 do 0 cm, největší poklesy byly zaznamenány na dolní Vltavě ve Vraňanech (-51 cm), dolním Labi v Ústí nad Labem (-47 cm) a Děčíně (-41 cm), dolní Dyji v Trávním Dvoře (-45 cm) a na Nežárce v profilu Hamr (-47 cm). V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 60 do 165 % Qm. Zejména v povodí Dyje a Vltavy byly průtoky i vyšší (ojediněle až 3násobek Qm). Nejnižších průtoků, i pod 50 % normálu, dosahovaly toky v povodí Moravy a Odry a také toky v povodí Střely. Toky s indikací hydrologického sucha se nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 85-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů