Neděle, 28. května 2023

Příroda pod dráty: Plochy pod elektrovody skýtají obrovský potenciál při obnově bezlesí jakožto nejohroženějšího biotopu na světě

Příroda pod dráty: Plochy pod elektrovody skýtají obrovský potenciál při obnově bezlesí jakožto nejohroženějšího biotopu na světě

Plochy pod dráty vysokého napětí, tedy pod elektrovody, které nejsou využívány k běžnému zemědělskému nebo lesnickému hospodaření, jsou velmi specifickými a pro přírodní rozmanitost naší krajiny velice významnými stanovišti. Často jde o poslední místa v krajině, která unikla intenzivnímu hospodaření. Nebyly tu pravidelně používány pesticidy, nerostou tu stejnověké lesy.

V posledních letech se ale metody údržby ploch pod elektrovody mění a jejich význam pro zachování přírodní rozmanitosti zásadním způsobem klesá. Firmy najímané distributory elektrické energie v současnosti stále častěji využívají pro přírodu zhoubné technologie. Nejčastěji je to frézování dřevin. To je metoda, která nadrtí nejen dřeviny, ale i všechno živé co se dostane mezi nože půdní frézy. Vzniká tak kaše ze směsi půdy, rostlin, rozdrceného hmyzu, rozsekaných ještěrek, slepýšů, ježků, plchů či ptačích mláďat. Vzniklý mulč je navíc plný živin, takže podporuje růst kopřiv, ostružin, bodláků, mnohých invazních druhů a hlavně dalších dřevin. Důkladně prohnojené dřeviny pak rostou o to rychleji a celý proces se musí opakovat častěji.

Bohužel teď energetici přicházejí s metodou, která přírodní rozmanitosti ještě zhorší. Vysazování keřů a mezi nimi dokonce cizokrajných invazních druhů na přírodně cenná bezlesá místa pod elektrovody nemá s ochranou a podporou přírody zcela nic společného. Navzdory tomu, že dnes jakékoli vysazování čehokoli do přírody vypadá pro mnohé laiky jako bohulibá a pro přírodu pozitivní činnost, je tomu v tomto případě přesně naopak.

Vysazení souvislých pásů křovin je z hlediska biodiverzity smrtícím rozhodnutím. Rozsáhlé, jednotvárné plochy výsadeb neumožní existenci širokému spektru druhů vázaných na kombinaci ploch holé půdy, kvetoucích bylin, trav a obrážejících dřevin, kterou vytvořilo časté opakované vyřezávání. V dnešní krajině je tato mozaika významným, mnohdy dokonce posledním domovem řady ohrožených rostlin, motýlů, samotářských včel a vos, brouků ještěrek, ptáků či drobných savců. Zánik stanovišť pod elektrovody a znemožnění migrace živočichů může být pro mnohé druhy příslovečnou poslední kapkou.

Naše iniciativa je podpořena stanoviskem odborníků a vědeckých společností, ve kterém požadují rychlé přehodnocení těchto pro přírodu zcela kontraproduktivních aktivit: https://bit.ly/prirodapoddraty. Naším cílem je osvěta a vytvoření jednotné metodiky, podle které bude probíhat údržba pod elektrovody směrem k obnově bezlesých stanovišť a podpoře druhů na ně vázaných. První metou je tak uspořádání kulatého spolu za účasti zástupců státní ochrany přírody, energetických společností a dalších relevantních subjektů.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů