Pátek, 22. září 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 31. květnu 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 31. květnu 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 21. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (5 %) se příliš nezměnil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (55 %) se mírně zvýšil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (19 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (54 %), ale u 11 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles a u 3 % mělkých vrtů velký pokles hladiny. Naopak u 3 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup a u 4 % mělkých vrtů velký vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 21. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (14 %) se příliš nezměnil. Podíl pramenů s normální vydatností (52 %) se mírně zvýšil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (17 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (58 %), u 8 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 4 % pramenů velké zmenšení vydatnosti. Naopak u 4 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 2 % pramenů velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny sledovaných toků zpočátku mírně kolísaly, v dalších dnech klesaly nebo byly setrvalé. Vydatnější srážky na začátku týdne rozkolísaly hladiny toků na jihu a východě ČR (v maximech až kolem 60 mm/24 h), ojediněle došlo k překročení 1. (Bystřice, Želetavka, Svinenský potok) a 2. SPA (Jevišovka). Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -40 do + 5 cm, větší poklesy byly zaznamenány na toku Moravy (Strážnice i Lanžhot kolem -60 cm). V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 40 do 200 %, ojediněle se vyskytovaly i větší hodnoty, zejména na jihovýchodě území. Toky s indikací hydrologického sucha se téměř nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 82-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů