Neděle, 3. prosince 2023

MŽP chce řešit světelné znečištění i za španělského předsednictví EU

MŽP chce řešit světelné znečištění i za španělského předsednictví EU

Vláda na svém dnešním jednání schválila materiál o řešení problematiky světelného znečištění v České republice v letech 2018-2023.

Životní prostředí je třeba chránit ve dne, ale i v noci. Ministr životního prostředí předložil na dnešní schůzi vlády materiál shrnující činnost Mezirezortní pracovní skupiny pro řešení problematiky světelného znečištění. Ta posledních šest let sdružuje resorty, odpovědné za jednotlivé problémy spojené se světelným znečištěním, zástupce samospráv a oborových organizací.

Ministr vysvětluje: ,,Česká republika se stala popularizátorem tématu světelného znečištění v celoevropském měřítku za našeho loňského předsednictví EU. Chceme toto téma rozvíjet dál. Během našeho letošního předsednictví ve V4 proto proběhne na podzim 2023 odborný webinář ke světelnému smogu, na který na jaře 2024 ještě naváže další expertní workshop a setkání ministrů V4+. V průběhu nedávno odstartovaného španělského předsednictví v Radě EU navážeme na takzvanou Brněnskou výzvu konferencí ke světelnému znečištění v Granadě v listopadu 2023. Zástupci MŽP také vystoupí s příspěvkem o světelném znečištění a potřebě inovativních osvětlovacích řešení letos v listopadu během kongresu Smart City Expo World v Barceloně."

  • V dnešním materiálu MŽP informují zapojené resorty např. o postupu při zahrnutí problematiky do stavebního práva a o letošním vydání technické normy ČSN 36 0459 Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení. Využívat ji lze pro stanovení žádoucích světelně-technických parametrů venkovních osvětlovacích soustav, které určují maximální hodnoty tak, aby nedocházelo k předimenzovaní osvětlovacích soustav.
  • Zpráva pro vládu rozebírá i možnosti dotační podpory na rekonstrukci osvětlení v obcích, díky níž obce snižují světelné znečištění, ale také šetří výdaje za elektrickou energii. V současnosti je taková výzva spuštěna v rámci Národního plánu obnovy - Programu EFEKT, obdobnou výzvu připravuje MŽP v rámci Modernizačního fondu.
  • Ministerstvo zdravotnictví připraví do konce roku 2023 materiál upozorňující na možná zdravotní rizika vlivu modrého světla na zdraví člověka, a to zejména s důrazem na zranitelné skupiny jako jsou mladiství do 18 let věku. Ti coby častí uživatelé tabletů, mobilních telefonů, notebooků patří k nejvíce ohroženým, například poruchami spánku a imunity.
  • Následně bude MŽP řešit např. osvětlování památek s Ministerstvem kultury nebo s Ministerstvem zemědělství nastavení podmínek v Programu rozvoje venkova pro čerpání dotací pro skleníky, které bývají častým zdrojem světelného smogu.
  • Při řešení problematiky je také důležitá osvěta v sousedních státech. Ministerstvo životního prostředí proto zviditelnilo téma světelného znečištění již během loňského českého předsednictví v Radě EU a navázalo pracovní kontakty s odborníky z mnoha evropských zemí.

TIP MŽP: v červnu 2023 jsme vydali Příručku správného osvětlování.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů