Sobota, 2. prosince 2023

Invazní celíky v rezervaci velkých kopytníků odstraňovali studenti České zemědělské univerzity

Invazní celíky v rezervaci velkých kopytníků odstraňovali studenti České zemědělské univerzity

Dva druhy nebezpečných invazních rostlin, které představují hrozbu pro českou přírodu, vytrhávali tento týden v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice studenti České zemědělské univerzity. Oba druhy, celík kanadský a celík obrovský, pocházejí ze Severní Ameriky a vytvářejí v české přírodě husté porosty a vytlačují z ní původní druhy rostlin.

,,Šíření invazních druhů patří k největším rizikům, která v současné době ohrožují českou přírodu. V rezervaci velkých kopytníků představuje právě odstraňování invazních druhů jednu z hlavních činností, kterými doplňujeme přirozenou pastvu velkých kopytníků. Mezi další doplňkové činnosti patří omezování zarůstání krajiny křovinami a odstraňování černých skládek," uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci velkých kopytníků založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci.

Díky dobrovolníkům z České zemědělské univerzity se podařilo od celíků vyčistit plochy v západní části rezervace. ,,Od roku 2014 odpracovali dobrovolníci ze škol, firem i různých organizací v rezervaci velkých kopytníků tisíce brigádnických hodin. Patří jim obrovské poděkování, bez jejich pomoci by záchrana unikátní přírody v bývalém vojenském prostoru nedosáhla tak vynikajících výsledků," doplnil Dalibor Dostál.

Dobrovolnickou pomoc studentů aplikované ekologie Fakulty životního prostředí ČZU zorganizoval stejně jako v loňském roce ochranář Pavel Brodecký z Radimi u Kolína v rámci týdenní povinné praxe zaměřené na managementy v oblasti Polabí. Na práce v terénu pak navázala exkurze v rezervaci velkých kopytníků. ,,Po několika dnech práce v oblastech, kde jsme kosili a vyřezávali nálety, jsem chtěl studentům ukázat lokalitu, kde se management dělá jinak, s pomocí pastvy velkých býložravců," vysvětlil Pavel Brodecký.

Celík kanadský pochází ze Severní Ameriky. Do Evropy se dostal roku 1645 jako okrasná rostlina do zahrad a parků. Člověkem byl zavlečen také do Asie, Austrálie i na Nový Zéland. Celík obrovský byl do Evropy poprvé dovezen roku 1758 jako okrasná rostlina do Londýna. Celíky se často nacházejí v blízkosti lidských sídel a využívají prostředí proměněné lidskou činností. První záznam o výskytu celíku kanadského ve volné přírodě na území současné České republiky pochází z roku 1838, u celíku obrovského pak z roku 1851.

Kromě celíků likvidují ochránci přírody v rezervaci také další invazní druhy, především lupinu, akát nebo javor jasanolistý.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů