Čtvrtek, 7. prosince 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 23. srpnu 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 23. srpnu 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 33. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (10 %) se téměř nezměnil. Podíl vrtů s normální hladinou (64 %) se mírně zvýšil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (2 %) se mírně snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (63 %). Pokles nebo velký pokles byl zaznamenán u 9 % vrtů, zatímco vzestup nebo velký vzestup hladiny nastal pouze u 2 % vrtů.
Vydatnost pramenů na území ČR byla v 33. týdnu celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (23 %) se mírně zvýšil, podíl pramenů s normální vydatností (51 %) se téměř nezměnil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (7 %) se snížil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (55 %), u 11 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 7 % pramenů velké zmenšení vydatnosti. Pouze u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zvětšení vydatnosti.
Hladiny sledovaných vodních toků byly v uplynulém týdnu setrvalé nebo mírně klesaly, při bouřkách, které se vyskytovaly místy v průběhu celého týdne, toky kolísaly. Krátce byl překročen 1. SPA na Botiči, Jičínce, Černém potoce a Lužické Nise. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -7 do +1 cm. V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 25 do 110 % Qm. Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se začaly ve větší míře objevovat zejména v povodí dolního Labe a Ohře, kde byly zaznamenány na cca 20 % profilů, ojediněle se vyskytují takto nízké vodnosti také v povodí Vltavy, Odry a Dyje.
Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 68-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů