Čtvrtek, 7. prosince 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 30. srpnu 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 30. srpnu 2023

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 34. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (14 %) se mírně zvýšil. Podíl vrtů s normální hladinou (58 %) se snížil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (3 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (80 %). Pokles byl zaznamenán pouze u 1 % vrtů. Vzestup nebo velký vzestup hladiny nastal u 2 % vrtů.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (24 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (45 %) se snížil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (5 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (50 %), u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 3 % pramenů velké zmenšení vydatnosti. Pouze u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu uplynulého týdne mírně rozkolísané v závislosti na rozložení srážek, které se vyskytovaly zejména ke konci týdne. Na několika menších tocích (Blanice, horní Sázava, Botič, Olšava) byl 27. 8. překročen 1. SPA, na Černovickém potoce v Tučapech (povodí Lužnice) velmi krátce i 3. SPA. V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry byly průtoky většinou podprůměrné nebo průměrné, nejčastěji od 20 do 120 %, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Výrazně se nezměnil počet toků s indikací hydrologického sucha, nadále se nejvíce vyskytují v povodí Berounky, Lužnice a Dyje. V současné době se vyskytuje lokálně mírné půdní sucho ve vrstvě 0 až 40 cm v severozápadních a středních Čechách a na jihu Moravy.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 76-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů