Neděle, 3. března 2024

Začlenění ESG do firemní strategie bude brzy povinné

Povinnost začlenit reporting ESG do firemní strategie se v ČR dotkne zhruba tisícovky firem. Sekundárně dopadne i na tisíce dalších firem, které budou muset reportovat o ESG v rámci subdodavatelského řetězce. Vyplatí se proto spolupracovat s partnery, kteří se na udržitelnost zaměřují dobrovolně a pomohou tak plnit stanovené ESG cíle.

Začlenění ESG do firemní strategie bude brzy povinné

Podnikání v souladu s principy udržitelnosti, známé také jako ESG (Environment, Social, Governance), dosud představovalo dobrovolnou iniciativu firem, které se zavázaly k etickému chování. V následujících letech se však řada firem bude muset ESG zabývat povinně, a to včetně systematického reportingu ESG aktivit. Tato povinnost vychází z nové Evropské směrnice CSRD o nefinančním reportování, která byla v červenci doplněna o tzv. Evropské reportingové standardy (ESRS), které konkretizují obsah a strukturu zveřejňování informací.

V ČR se nařízení dotkne více než tisícovky firem. Jde hlavně o větší podniky a také o firmy, jejichž cenné papíry jsou obchodovány na regulovaných burzách. Takové firmy budou povinny ve výročních zprávách zveřejňovat informace o svých ESG aktivitách v těchto oblastech: ochrana životního prostředí (E), zaměstnanci a společnost (S), řízení a správa firmy (G). Informace mají být doplněny i o konkrétní čísla.
,,Hlavním cílem je posunout výkaznictví o udržitelnosti na úroveň finančního výkaznictví. Společnosti by měly poskytovat relevantní, srovnatelné a spolehlivé informace o dopadech, rizicích a příležitostech souvisejících s udržitelností," vysvětluje Petr Číhal ze společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a dalších elektrozařízení.
Vyplatí se spolupráce s ,,ESG compliant" partnery
V konečném důsledku budou muset shromažďovat údaje o ESG i společnosti, které nemají povinnost podle evropské směrnice reportovat. ,,Pokud jsou malé a střední podniky součástí dodavatelského řetězce, mohou po nich jejich velcí odběratelé požadovat data k doplnění svých reportů, například informace o uhlíkové stopě," vysvětluje Petr Číhal. Firmy, které reportují podle ESRS, musí zahrnout do svých zpráv kompletní údaje, a to včetně informací od svých dodavatelů.
,,Vyplatí se proto spolupracovat s partnery orientovanými na udržitelnost. Svým členům pomáháme nejen plnit jejich povinnosti v oblasti zpětného odběru elektrozařízení, ale navíc jim poskytujeme služby v souladu s principy udržitelnosti. Výrobci využívající naše služby tak získávají například certifikát Udržitelná firma, který mohou využít v obchodním styku. Plnění jejich povinností prostřednictvím našeho kolektivního systému mohou navíc uvést i v nefinančním reportingu," vysvětluje Petr Číhal výhody spolupráce.
Minimalizace environmentálního dopadu recyklace elektroodpadu je proto klíčovou součástí strategie udržitelnosti společnosti EKOLAMP. ,,Naše procesy jsou navrženy tak, aby co nejméně ovlivňovaly životní prostředí včetně snižování uhlíkové stopy, maximum činností realizujeme digitálně. Dosahujeme i vyšší míry zpětného odběru, než nám určuje zákon. Z hlediska společenské odpovědnosti zajišťujeme edukační kampaně a vůči partnerům vystupujeme maximálně transparentně. Proto jsme ideálním partnerem pro firmy, které chtějí dosáhnout vysokých standardů udržitelnosti," vysvětluje Petr Číhal.
Při výběru kolektivního systému by měly firmy sledovat nejen plnění legislativních požadavků souvisejících se zpětným odběrem, ale také hledět na jejich filozofii a politiku realizace ESG strategie. To může znamenat nižší rizika pro investory a větší přitažlivost pro udržitelné investice, což zvyšuje jejich konkurenceschopnost a tržní hodnotu.

O společnosti EKOLAMP s.r.o.

Společnost EKOLAMP je neziskový kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení. Zdarma poskytuje služby sběru a recyklace jak firmám a institucím, tak i běžným občanům. Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce elektrozařízení, za které plní jejich zákonné povinnosti týkající se sběru elektroodpadu. Za tímto účelem buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých elektrozařízení a jejich zpracování včetně následného využití materiálu a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů