Pondělí, 26. února 2024

Hladina vodní nádrže Brno jde před zimou dolů

Hladina vodní nádrže Brno jde před zimou dolů

Povodí Moravy připravuje Brněnskou přehradu na zimu. Od listopadu vodohospodáři snižují hladinu ve vodní nádrži. Důvodem je uvolnění místa v nádrži pro případné zachycení jarních povodňových průtoků, práce na míchacích věžích, výlov rybníku Bažinky a obměna vody v nádrži. Hladina oproti plnému stavu klesne o pět metrů.

Prvního listopadu začalo Povodí Moravy postupně uvolňovat zásobní prostor v Brněnské údolní nádrži. Z maximální hladiny zásobního prostoru musí hladina klesnout o pět metrů. Cílová kóta je na úrovni 224,0 m n. m. ,,Hladinu snižujeme každý rok na podzim po ukončení plavební sezóny. Zimní hladina nám poskytuje prostor v nádrži pro zachycení povodní, které mohou Brnu hrozit s jarním táním. Snížená hladina je ale dobrá také kvůli vymrznutí břehů a podzimnímu výlovu Bažinek," vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Každý rok Povodí Moravy snižuje hladinu o čtyři metry. V letošním roce to bude ještě o metr víc. Důvodem je instalace kabelů k šesti novým míchacím věžím. ,,V letošním roce odstartovala čtvrtá etapa opatření na podporu kvality vody v Brněnské přehradě tak, aby nedocházelo k masivnímu rozvoji sinic. Součástí této etapy je výměna kabelů míchacích věží. Hladinu proto snížíme o metr níže, než je běžná zimní hladina," říká Gargulák. Vodohospodáři nádrž vypouštějí pomalu, aby docházelo k pozvolnému poklesu hladiny přibližně třicet centimetrů za den. Takový pokles odpovídá manipulačnímu řádu a je pro vodní živočichy bezpečný. Jednou z pravidelných pracovních činností obsluhy vodního díla v době snižování hladiny je podzimní sběr škeblí a jejich transfer do vodního prostředí.

Zásobní prostor zůstane zaplněný z 40 %. S ohledem na polohu vodní nádrže a množství vody, které do vodního díla přitéká, probíhá plnění Brněnské vodní nádrže bez problémů a to i v případě malých sněhových zásob. Vodní dílo Brno je jedna z mála nádrží, která má zásobní prostor plný celý rok až do podzimního snižování hladiny. Plnění vodohospodáři zahajují v průběhu března se zvýšenými jarními průtoky.

http://www.pmo.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů