Neděle, 3. března 2024

Mendelova univerzita otevře tři nové studijní programy zaměřené na udržitelnost

Mendelova univerzita otevře tři nové studijní programy zaměřené na udržitelnost

Mendelova univerzita v Brně nabídne od příštího školního roku tři nové studijní programy. Na lesnické a dřevařské fakultě přibudou obory biomateriály a školkařství, na zahradnické fakultě obor cirkulární horti-produkce, který si zakládá na konceptu minimalizace odpadu s maximálním využitím zdrojů. Zájemci o studium se mohou hlásit od letošního prosince, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová.

Cirkulární horti-produkce je určená pro zájemce o bakalářské a magisterské studium. "Jde o vysoce aktuální téma ve všech oblastech našeho hospodaření. Cílem je nastavení udržitelných produkčních postupů, které mají pozitivní vliv na životní prostředí, ekonomiku a společnost jako celek. Rovněž potravinová bezpečnost je klíčovým faktorem, vyžadujícím sladění efektivní produkce potravin se současným snížením ekologické stopy," řekl garant programu Tomáš Kopta. Obor kombinuje teoretické znalosti v oblasti biologie rostlin a přírodě blízkých disciplín s technologickými inovacemi a moderními postupy produkce potravinových zdrojů. Absolventi by měli být připraveni na kariéru v zemědělství, potravinářství, managementu a dalších oborech spojených s udržitelným rozvojem a ekologií.

Školkařství a šlechtění dřevin je prvním magisterským profesně zaměřeným studijním programem na lesnické a dřevařské fakultě. "Cílem studia je vychovat vysoce kvalifikované specialisty v problematice pěstování sadebního materiálu, orientované ve šlechtění dřevin, se systémovým pohledem na les, obzvláště z hlediska obnovy dřevinné a keřové vegetace v měnících se podmínkách," uvedl garant Radek Pokorný. Studijní plán počítá s praktickou výukou v rozsahu alespoň šesti týdnů. "Studenti se seznámí s celoročním průběhem prací ve školkařském provozu a absolvují i třicetidenní praxi v oboru u vybraného subjektu. Absolventi najdou uplatnění například ve školkařských provozech nebo arboristických a zahradnických firmách," dodal Pokorný.

Poslední nový program je zaměřený na vývoj materiálů z obnovitelných a recyklovatelných surovin, ale také na navrhování výrobků, které jsou recyklovatelné. "Náplní je zpracování a využití přírodních obnovitelných rostlinných surovin v biomateriálech a výrobcích technologickými postupy zahrnujícími principy trvalé udržitelnosti, produktového designu a Průmyslu 4.0. Vstupní surovinou jsou vedle tradičního dřeva také jakékoliv zemědělské posklizňové zbytky, například sláma, kukuřice, konopí, len nebo také mycelium hub," uvedl garant programu Petr Horáček. Výuka zahrnuje nauku o materiálu, dřevařství i nábytkářství. Součástí programu je praxe ve výrobách dřevěných prvků, závodech zaměřených na výrobu nábytku nebo na pilách. Druhá praxe je zaměřena zejména na výkon technických a řídících funkcí u středních a malých dřevozpracujících a nábytkářských firem.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů