Neděle, 3. března 2024

Na osvětové aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí půjde příští rok 8 milionů korun z krajského rozpočtu

Na osvětové aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí půjde příští rok 8 milionů korun z krajského rozpočtu

Středočeský kraj i v příštím roce podpoří aktivity zaměřené na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO). V rozpočtu je alokováno 8 milionů korun na Program 2024 na poskytování dotací na EVVO, který dnes schválilo krajské zastupitelstvo.

,,Peníze jsou určeny na ekologické výukové programy, výstavy, semináře, ale i na technické a odborné zázemí středisek ekologické výchovy. O aktivity zaměřené na životní prostředí je velký zájem jak mezi školami, tak mezi veřejností. Zájem o ekologii vnímám jako velmi důležitou součást života každého z nás. O planetu je potřeba pečovat, a to se může dařit i díky akcím podpořeným právě z tohoto Programu. Jsem ráda, že se nám podařilo navýšit částku o jeden milion korun ve srovnání s rokem 2023," uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

V tematickém zadání Osvětová činnost mohou zájemci žádat o příspěvek nejen na výukové programy, přednášky a semináře, ale i na pobyty v naučných střediscích ekologické výchovy, terénní cvičení, odborné exkurze nebo na realizaci nových a obnovu stávajících naučných stezek. Druhé tematické zadání je zaměřené na technické a odborné zázemí k zajišťování EVVO.

Statut krajského střediska EVVO mají tyto subjekty: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Ekocentrum Huslík, Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, Ochrana fauny ČR Hrachov a Ekologické centrum Orlov. Kromě těchto pěti krajských působí ve středních Čechách také řada menších ekocenter.

Střediska EVVO jsou zařízení, která se zaměřují především na realizaci výukových programů pro děti a mládež, vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, mimoškolní činnost pro děti a mládež, akce pro širokou veřejnost, publikační činnost a případně na další činnosti z oblasti EVVO. Souběžně při nich fungují i stanice pro handicapované živočichy.

http://kr-stredocesky.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů