Neděle, 3. března 2024

Zpřísnění emisních předpisů pro průmysl

Zpřísnění emisních předpisů pro průmysl

Evropský parlament a Rada uzavřely 29. listopadu předběžnou dohodu o zpřísnění emisních předpisů pro průmysl a velké zemědělské podniky. Cílem aktualizované směrnice o průmyslových emisích je usměrnit investice, podpořit čistší, oběhové a konkurenceschopné hospodářství do roku 2050. Rozšiřuje pokrytí, zlepšuje účinnost povolování, zvyšuje transparentnost, podporuje průlomové technologie a zpřísňuje pravidla pro výjimky. Nová opatření zahrnují flexibilní povolení pro přední inovátory, inovační centrum a transformační plány pro cíle nulového znečištění a oběhového hospodářství. Směrnice se bude vztahovat na intenzivnější chovy hospodářských zvířat, těžbu kovů a výrobu baterií a přispěje k ekologickému a digitálnímu přechodu. Zlepšené sankce a ustanovení o odškodnění občanů zvyšují transparentnost a účast veřejnosti. Po formálním přijetí vstoupí směrnice v platnost 20 dní po zveřejnění. Členské státy mají na implementaci 22 měsíců.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů