Středa, 28. února 2024

Příběhy CITES: Velké šelmy nejsou domácí mazlíčci, navíc je nelze chovat nelegálně

Příběhy CITES: Velké šelmy nejsou domácí mazlíčci, navíc je nelze chovat nelegálně

Ministerstvo životního prostředí dnes odebralo zabavené nelegálně chovaného mládě tygra ze soukromého chovu Karla Vémoly. Ten nebyl schopen prokázat původ a legální způsob nabytí zvířete chráněného podle úmluvy CITES, která upravuje mezinárodní obchod s ohroženými druhy. Tygřice Antonie Ramba najde svůj nový domov v záchranném centru TIERART v Německu, kde je již umístěna rovněž nelegálně chovaná tygřice Charlota zabavená na jaře letošního roku (video zde). Ministerstvo již dříve v odvolacím řízení potvrdilo rozhodnutí České inspekce životního prostředí o zabavení mláděte.

Karel Vémola při registraci tygřice deklaroval falešné údaje o rodičích zvířete a okolnostech jeho nabytí. V souvislosti s tím přistoupil na dohodu o vině a trestu, která podmíněně zastavila jeho trestní stíhání ve věci neoprávněného nakládání s mládětem tygra. ,,Pokud u zvířete chráněného Úmluvou CITES není prokázán původ a způsob nabytí, musí být zvíře odebráno," vysvětluje Petr Bejček, ředitel České inspekce životního prostředí, a doplňuje: ,,Chovatel nebyl schopen doložit legální původ zvířete ani okolnosti jeho nabytí, tím porušil zákon o obchodování s ohroženými druhy. Navíc předložil falešné dokumenty o tom, kdo jsou rodiče tygra. Pro chov tygrů je zároveň nutné mít i veterinární povolení. Ani jedna z těchto podmínek nebyla splněna."

Kontaktní chov velkých koček má navíc na chovaná zvířata negativní dopad. Mláďata jsou časně odstavována od matek s cílem vytvořit vazbu na člověka. Po dosažení určitého věku se ovšem i tato zvířata stávají neovladatelná a nebezpečná. ,,To generuje neustálou poptávku po mladých jedincích vhodných pro další krátkodobé ochočení. Tygr není mazlíček a jakýkoli bližší vztah mezi chovatelem a zvířetem není žádoucí a zvířeti ubližuje," objasňuje Petr Bejček.

Tygři patří v přírodě mezi druhy ohrožené vyhynutím, jakýkoli obchod s nimi představuje hrozbu pro jejich přežití ve volné přírodě. K obchodování s tygry (nebo jejich částmi) je proto potřeba prokázat jejich legální původ a získat příslušné výjimky.

Rozhodnutí o zabavení nabylo právní moci dne 2. listopadu 2023. Od tohoto data se tygřice Antonie Ramba stala majetkem státu. Mládě najde nový domov v záchranném centru TIERART v Německu, které se specializuje na velké kočkovité šelmy odebrané z nelegálních chovů nebo nevyhovujících podmínek. TIERART je jedním ze zařízení celosvětově působící organizace na ochranu zvířat Four Paws.

Co je Úmluva CITES?

Nekontrolovaný obchod s ohroženými druhy zvířat a rostlin může přispět k vyhubení těchto druhů v přírodě. Účelem mezinárodní Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úmluvy CITES) je proto ochrana ohrožených druhů pomocí regulace obchodu s nimi. Zvířata a rostliny chráněné Úmluvou CITES nemohou být převáženy přes hranice bez speciálního povolení.

CITES se vztahuje na více než 40 000 druhů živočichů a rostlin, chrání nejen živé organismy, ale i jejich části a výrobky z nich. Exemplářem CITES tedy může být i kabelka z krokodýla, boty z krajtí kůže, vycpanina, soška ze slonoviny či vzácného dřeva, úlomek korálu nebo také tradiční čínská medicína s obsahem chráněných zvířat, jako jsou např. tygři, či rostlin apod.

Více informací o Úmluvě CITES naleznete na stránkách MŽP nebo ČIŽP.

Stanovisko Unie českých a slovenských zoologických zahrad ke kauze nelegálního chovu bílého tygra českým zápasníkem Karlem Vémolou.

Ilustrační foto: Four Paws

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů