Sobota, 2. března 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 6. prosinci 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 6. prosinci 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 48. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zlepšil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (8 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů s normální hladinou (50 %) a podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (19 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (79 %), ale u 4 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup a u 1 % mělkých vrtů velký vzestup hladiny. Pouze u 2 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles hladiny. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (20 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (46 %) se mírně zvýšil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (13 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (61 %), ale u 2 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 2 % pramenů velké zvětšení vydatnosti. Naopak u 4 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 3 % pramenů velké zmenšení vydatnosti.

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu uplynulého týdne setrvalé nebo na mírných poklesech, ojediněle slabě kolísaly. V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 55 do 140 % Qm. Toky s indikací hydrologického sucha se téměř nevyskytují.

Za měsíc listopad bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 24,5 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2023 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 463 mil. m3.

Za měsíc listopad došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno téměř 72 mil. m3, od začátku roku 2023 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno přes 779 mil. m3.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 50-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 6. 12. 2023

STÁHNOUT(pdf, 2 MB)

Vydaná omezení k nakládání s vodami k 6. 12. 2023

STÁHNOUT(pdf, 155 kB)
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů