Pondělí, 22. dubna 2024

Výpočet sazby pro náhradu újmy za ztížení pastvy ovcí a koz v oblastech výskytu vlka obecného bude aktualizován od 1. března

Výpočet sazby pro náhradu újmy za ztížení pastvy ovcí a koz v oblastech výskytu vlka obecného bude aktualizován od 1. března

Výpočet sazby pro náhradu újmy za ztížení pastvy ovcí a koz v oblastech výskytu vlka obecného bude aktualizován od 1. března Chovatelé ovcí a koz v oblastech výskytu vlka mohou žádat o náhradu za ztížené hospodaření za uplynulý rok do 31.3.2024. Od 1.3.2024 tak budou moci učinit již podle nové vyhlášky, která zohledňuje jejich vyšší náklady na provedená opatření.

Vloni se podařilo dosáhnout dohody mezi Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství a zástupci chovatelů hospodářských zvířat na novelizaci vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření. Změna se týká způsobu stanovení výše náhrady újmy za ztížení hospodaření v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného.

Oproti předchozímu období zohledňuje nový výpočet navýšení nákladů na pastvu hospodářských zvířat. Forma výpočtu zůstává stejná:

a) pohyblivé sazby na hektar u pastvin s celkovou výměrou do 52 ha,

b) jednotné sazby na hektar u pastvin s celkovou výměrou nad 52 ha - pro výpočet újmy za rok 2023 stanovena ve výši 5 500 Kč (navýšena o 600 Kč oproti předešlé sazbě).

Aktualizace výpočtu sazby proběhla na základě studie Ústav zemědělské ekonomiky a informací v roce 2023, která analyzovala data získaná dotazníkovým šetřením mezi chovateli hospodářských zvířat. Proměnné hodnoty pro výpočet pohyblivé sazby i jednotná sazba budou uveřejněny ve Věstníku MŽP.

Výpočet výše újmy u chovatelů skotu a jiných hospodářských zvířat (mimo ovcí a koz) bude nadále probíhat individuálním naceněním nákladů na jinou organizaci pastvy a chovu v důsledku ochrany pasených zvířat před vlkem obecným, při zachování principu účelně vynaložených nákladů na ochranu matek s čerstvě narozenými mláďaty. Neproplácí se tedy náklady na jakákoliv opatření, ale pouze ta, která jsou efektivní.

Předpokládaná účinnost novely vyhlášky je k 1. 3. 2024. O újmu za uplynulý rok lze žádat do 31. 3. 2024. Pokud tedy chovatelé požádají za rok 2023 v průběhu března 2024 (tj. již v době účinnosti novelizované vyhlášky), budou mít nárok na vyšší sazby stanovené v novelizované vyhlášce. Žádosti podané v termínu do 29. 2. 2024 budou posuzovány ještě dle staré vyhlášky. O nabytí účinnosti novelizované vyhlášky chovatelskou veřejnost informujeme prostřednictvím www.navratvlku.cz.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů