Pondělí, 22. dubna 2024

Informace pro příjemce podpory z OPŽP a OPST k povinnosti podat finanční vypořádání se státním rozpočtem

Informace pro příjemce podpory z OPŽP a OPST k povinnosti podat finanční vypořádání se státním rozpočtem

V souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, informuje Státní fond životního prostředí ČR, že příjemce podpory je povinen zaslat u relevantních projektů zprostředkujícímu subjektu, tedy SFŽP ČR, finanční vypořádání se státním rozpočtem.

Projekty spolufinancované z prostředků EU se vypořádávají jednorázově se stavem k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen, a ve vyhláškou stanovených termínech, a to do 15. 2. 2024.

Pro OPŽP 14+

Finanční vypořádání se týká pouze těch projektů, které byly financovány v režimu ex-ante a v roce 2023 byly převedeny v MS2014+ do stavu PP41 ,,Projekt finančně ukončen ze strany řídicího orgánu".

Projekty, u nichž byla poskytnuta podpora na již uskutečněné výdaje formou ex-post nebo kombinovaných plateb, se považují v souladu s Metodickým pokynem finančních toků Ministerstva financí za finančně vypořádané. U těchto projektů tedy nemusí příjemci finanční vypořádání předkládat.

Pro OPŽP 21+ a OPST

Finanční vypořádání se předkládá k projektům, které byly v roce 2023 převedeny v MS2021+ do stavu PP41 ,,Projekt finančně ukončen ze strany řídicího orgánu", a které splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

  • nebyly financovány v režimu ex post;
  • byly financovány prostřednictvím více než jedné žádosti o platbu;
  • obsahují paušál na nepřímé výdaje.

Podléhá-li projekt podmínkám pro předložení finančního vypořádání, vyplní příjemce v přiloženém formuláři údaje do barevně vyznačených polí a zašle depeši k rukám manažerů.

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů