Pondělí, 22. dubna 2024

První společná konference Alpské a Karpatské úmluvy na téma velkých šelem

První společná konference Alpské a Karpatské úmluvy na téma velkých šelem

V průběhu 6. až 8. března 2024 se konala ve Slovinsku mezinárodní konference zaměřená na management velkých šelem. Téměř 90 zástupců ministerstev, mezinárodních organizací, odborných agentur, univerzit a dalších stakeholderů nejen z 15 zemí Alpské a Karpatské úmluvy si vyměnilo zkušenosti a příklady dobré praxe. Konference se tak stala jedinečnou příležitostí pro navázání úzké spolupráce napříč regiony Alp a Karpat. Akci pořádala Slovinská lesní služba v rámci projektu LECA: Podpora soužití a ochrany karpatských velkých šelem https://www.mzp.cz/cz/projekt_leca, financovaného z programu Interreg Central Europe. Na přípravě konference se podílely také sekretariáty obou úmluv, Mendelova univerzita v Brně a Ministerstvo životního prostředí, které je partnerem projektu LECA a zároveň předsedá pracovní skupině Karpatské úmluvy pro biodiverzitu.

Ochrana a management volně žijících živočichů vyskytujících se v přeshraničních oblastech vyžaduje mezinárodní spolupráci. To se týká i velkých šelem, jako je medvěd, rys a vlk, jejichž návrat do volné přírody probíhá téměř v celé Evropě. Spolupráce jednotlivých zemí tak nabývá na významu, protože jedině tak je možné nastavit účinná preventivní opatření a předcházet konfliktním situacím - a pokud k nim dojde, efektivně je řešit.

Ochrana vlka, medvěda a rysa podléhá v rámci Evropské unie stejnému právnímu základu. Konkrétní postupy se ale v jednotlivých zemích liší, stejně tak se různí i stavy populací velkých šelem, metody jejich monitorování, míra interakce s člověkem a související konflikty.

,,Jedním z cílů projektu LECA je vypracovat společné pokyny pro monitoring, prevenci konfliktů a pytláctví medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida v Karpatech. Konference proto nabídla celkový obraz o stavu populací velkých šelem v Alpách a Karpatech a užitečné podněty při přípravu těchto pokynů," vysvětluje Martin Duľa, koordinátor projektu LECA z Mendelovy univerzity v Brně.

Většina smluvních stran Alpské i Karpatské úmluvy má zpracovány programy péče (management plans) pro velké šelmy na národní či regionální úrovni. ,,V porovnání s ostatními státy má ČR dobře nastavené mechanismy finanční podpory preventivních opatření nebo kompenzace vzniklých škod na hospodářských zvířatech. Dalším kompenzačním nástrojem je náhrada újmy za ztížené hospodaření v oblastech opakovaného výskytu vlka," komentuje ministr životního prostředí Petr Hladík.

Zahraniční zkušenosti Česká republika přenáší například do aktuálně realizovaného Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu jedinců vlka s problematickým chováním, kde využíváme obdobná kritéria posouzení chování problematických jedinců jako Německo pro vlky nebo Itálie pro medvědy. Unikátní je společný přístup alpských států ke sběru a prezentaci dat o výskytu velkých šelem, který je velkou inspirací pro Karpaty. Dalším pozitivním příkladem ze zahraničí je přímé zapojení slovinské myslivecké veřejnosti do monitoringu a ochrany rysů.

Spolupráce a sdílení zkušeností mezi alpským a karpatským regionem přispěje k lepšímu porozumění a lepší ochraně a managementu velkých šelem i souvisejících společenských výzev na celoevropské úrovni.

Foto: Karel Brož / Hnutí DUHA Šelmy

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů