Úterý, 16. dubna 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 20. březnu 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 20. březnu 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 11. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody zhoršil na mírně nadnormální. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (27 %), podíl mělkých vrtů s normální hladinou (50 %) a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (4 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala (u 55 % mělkých vrtů), u 5 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles hladiny. Naopak k vzestupu nebo velkému vzestupu hladiny došlo u 11 % mělkých vrtů. Ke zhoršení stavu hladiny došlo převážně v Čechách.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 11. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově ke zhoršení stavu vydatnosti na normální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (20 %) se výrazně snížil. Podíl pramenů s normální vydatností (49 %) se zvýšil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (7 %) se nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až se mírně zmenšovala (u 54 % pramenů). U 6 % pramenů došlo ke zmenšení nebo velkému zmenšení. Naopak ke zvětšení nebo velkému zvětšení vydatnosti došlo u 4 % pramenů.

Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně kolísaly, zejména ve východní polovině území toky převážně stoupaly vlivem srážek. Na tocích Maršovský potok, Jevišovka a Jevíčka byl dosažen 1. SPA. Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -10 do +25 cm. V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí, nejčastěji od 35 do 150 % QIII, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Toky s indikací hydrologického sucha se nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů