Neděle, 19. května 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 3. dubnu 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 3. dubnu 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 13. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil, zůstal však normální. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (15 %) se snížil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (58 %) se mírně zvýšil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (5 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala (u 71 % mělkých vrtů). Ke zlepšení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 13. týdnu celkově normální, situace se však regionálně lišila. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (12 %) a s normální vydatností (52 %) se mírně snížil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (10 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až se mírně zmenšovala (u 57 % pramenů). U 5 % pramenů došlo ke zmenšení nebo velkému zmenšení. Naopak ke zvětšení nebo velkému zvětšení vydatnosti došlo u 2 % pramenů.

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně klesaly. Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -20 do + 5 cm, v povodí horního Labe a Jizery až +15 cm. V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 20 do 95 %, v povodí horního Labe v důsledku dotace vodou z tajícího sněhu i 1,5 až 2násobné. Toky s indikací hydrologického sucha se téměř nevyskytují.

Za měsíc březen bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 20 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2024 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 72 mil. m3.

Za měsíc březen došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 114 mil. m3, od začátku roku 2024 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 246 mil. m3.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů