Pondělí, 17. června 2024

ČIŽP pokračuje v prohlubování vzájemné spolupráce se státním podnikem Povodí Vltavy

ČIŽP pokračuje v prohlubování vzájemné spolupráce se státním podnikem Povodí Vltavy

Nové trendy v oblasti mobilní analytiky zaměřené na havarijní monitoring nebo praktické ukázky odběrů vzorků vod v terénu v závislosti na předpokládaném polutantu - i to bylo obsahem terénního semináře, který pro Českou inspekci životního prostředí uspořádal státní podnik Povodí Vltavy.

Terénní seminář, který se uskutečnil 24. dubna v provozním objektu státního podniku na hrázi vodního díla Hněvkovice, se zaměřoval na představení činnosti laboratoří Povodí Vltavy včetně vzorkovacích prací nebo využívané měřicí techniky. Inspektoři ČIŽP tak měli příležitost načerpat nové teoretické a praktické zkušenosti využitelné při řešení havárií na vodách. Cílem setkání bylo mj. také prohloubit vzájemnou spolupráci inspektorů se zástupci státního podniku a jeho laboratoří.

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů