Pondělí, 17. června 2024

My třídíme nejlépe, slaví obyvatelé Salačovy Lhoty, Obrataně, Pacova a Havlíčkova Brodu

My třídíme nejlépe, slaví obyvatelé Salačovy Lhoty, Obrataně, Pacova a Havlíčkova Brodu

Nejlépe třídící obce jsou následující:

Hlavní soutěž (účinnost tříděných obalů ve vztahu k produkci směsného komunálního odpadu a vyrovnanost sběru v komoditách papír, plast, sklo, nápojový karton, kovy), data z výkazů společnosti EKO-KOM, a. s.:

kategorie

do 300 obyv.

301 - 1 500 obyv.

1 501 - 5 000 obyv.

> 5 000 obyv.

1.

Salačova Lhota

Obrataň

Pacov

Havlíčkův Brod

2.

Plandry

Lukavec

Štoky

Telč

3.

Sedlice

Cejle

Černovice

Polná

Doplňková soutěž Asekolu

sběr drobného EEZ + baterií prostřednictvím SK

výtěžnost v kg/osoba/rok

1.

Nové Veselí

3,51

sběr drobného EEZ do 3000 obyvatel

výtěžnost v kg/osoba/rok

1.

Obrataň

11,98

sběr drobného EEZ nad 3000 obyvatel

výtěžnost v kg/osoba/rok

1.

Jemnice

8,95

Doplňková soutěž Elektrowinu - nejvyšší procentuální meziroční nárůst sběru elektrozařízení v roce 2023 ve srovnání s rokem 2022 ve skupinách 1, 4, 5 a 6

Velikostní kategorie obec do 2 000 obyvatel

1.

Vojnův Městec, nárůst o 271,23%

Velikostní kategorie obec od 2 001 - 5 000 obyvatel

1.

Batelov, nárůst o 88,70 %

Velikostní kategorie obec nad 5 000 obyvatel

1.

Žďár nad Sázavou, nárůst o 32,01 %

Vítězné obce v hlavní soutěži ,,My třídíme nejlépe" obdržely od kraje diplom a poukazy na věcné dary z recyklovaného textilu a plastu v hodnotě 35 000 Kč, 25 000 Kč a 15 000 Kč. ,,Věcné dary ve formě mobiliáře z recyklovaných materiálů ukáží veřejnosti v oceněných obcích možnosti recyklace a konkrétní využití vytříděného odpadu. Má to smysl, třiďme odpad!" doplnil Pavel Hájek.

Společnost EKO-KOM, a. s., kterou na slavnostním odpoledni zastupovala Martina Filipová, navíc jako odměnu připravila pro zástupce vítězných obcí dvoudenní exkurzi na severní Moravu, kde budou mít příležitost navštívit bioplynovou stanici zpracovávající gastroodpad, prohlédnout si novou technologii na recyklaci vytříděného plastu nebo moderní dotřiďovací linku na směsný komunální odpad.

Zástupci kolektivního systému Asekol, a. s., Pavel Peroutka a Daniel Šafář, předali vítězům doplňkové soutěže finanční částku 30 000 Kč. V doplňkové soutěži kolektivního systému Elektrowin, a.s. obdrželi zástupci vítězných obcí od předsedy představenstva Romana Tvrzníka a regionální manažerky Hany Soudkové finanční částky 12 000 Kč, 10 000 Kč a 8 000 Kč.

O kulturní program se postarali žáci a pedagogové Základní umělecké školy Jihlava.

Pořadí obcí v jednotlivých velikostních kategoriích hlavní soutěže ročníku 2023, pravidla soutěží 2024 a další informace k odpadovému hospodářství naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina.

  • Více informací k soutěži: Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina

http://www.kr-vysocina.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů