Čtvrtek, 23. května 2024

Česká geologická služba zakončila projekt přípravy pilotního úložiště CO2 v karbonátovém ložisku (CO2- SPICER)

Česká geologická služba zakončila projekt přípravy pilotního úložiště CO2 v karbonátovém ložisku (CO2- SPICER)

Česko-norské konsorcium zakončilo realizaci čtyřletého česko-norského projektu, jehož hlavním cílem bylo připravit pilotní úložiště CO2 na dotěžovaném ložisku ropy a plynu nacházejícím se na jihovýchodě Moravy.

,,V projektu CO2-SPICER bylo využito spoustu nových přístupů a metod. Jedním z hlavních výstupů projektu je vytvořený trojrozměrný geologický model celého úložného komplexu, do kterého byla simulována injektáž CO2. Ze získaných výsledků je zřejmé, že úložní kapacita připravované pilotní struktury je 70 tisíc tun oxidu uhličitého, což je pro první pokus vhodné množství, aby se vše mohlo ověřit a rizika přitom zůstala velmi nízká," říká vedoucí projektu Juraj Franců z České geologické služby.

Technologie CCS (Carbon dioxide Capture and Storage - zachytávání a ukládání oxidu uhličitého) se ve světě intenzivně rozvíjí. Spočívá v zachycení CO2 vypouštěného velkými průmyslovými provozy a jeho následném uložení v superkritické formě, podobné kapalině do hornin hluboko pod zemským povrchem pomocí vrtů. Motivací je přispět k omezení růstu emisí CO2 v atmosféře a ke zmírnění dopadů souvisejících klimatických změn.

,,Projekt je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje geologického ukládání CO2 v České republice. Jeho úspěšným završením se výrazně zvyšuje úroveň technologické připravenosti geologického ukládání CO2 v naší republice a zároveň se jedná i o významný krok směrem k reálnému zavedení technologie CCS ve střední Evropě," dodává Vladimír Kolejka z České geologické služby.


V současné době se finalizuje závěrečná zpráva z projektu, která bude dostupná na webu: https://zenodo.org/records/10822843.

Na projektu se kromě České geologické služby podílejí další čtyři partneři ze sféry výzkumu i průmyslu. Tuzemské organizace zastupují MND a.s., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Norskou stranu reprezentuje výzkumná instituce NORCE. Projekt je realizován v rámci Programu KAPPA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhlášeného Technologickou agenturou ČR a je spolufinancován z Norských fondů.

Související odkaz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů