Pondělí, 17. června 2024

Inspektoři ČIŽP absolvovali školení zaměřené na správný postup při havárii na vodách

Inspektoři ČIŽP absolvovali školení zaměřené na správný postup při havárii na vodách

Každý inspektor České inspekce životního prostředí držící havarijní připravenost musí být dle interní metodiky jednou za pět let řádně proškolen v postupu při odběru vzorků vod či sedimentů a použití měřicí techniky. Jedno z takových periodických školení, zaměřené na organizaci a odběr vzorků při haváriích na vodách způsobených závadnou látkou, se uskutečnilo 25. a 26. dubna 2024.

Cílem semináře bylo předávání nových teoretických a praktických zkušeností z odborné praxe integrovaných záchranných složek, správců povodí či vědeckých institucí, stejně jako seznámení s novými trendy vzorkovacích a měřících zařízení. Součástí školení byla také praktická část zaměřená na vzorkování vod a dnových uloženin, včetně dokumentování odběrů vzorků a měření základních fyzikálních parametrů vzorkovaných vod.

Proškolenost inspektorů v případě havárií na vodách je klíčová. Umožňuje jim efektivně a rychle reagovat na krizové situace, což je zásadní pro minimalizaci škod na životním prostředí. Odborné znalosti a dovednosti při odběru vzorků vod jsou nezbytné pro správné posouzení typu i rozsahu znečištění a určení dalšího postupu. Inspektoři ČIŽP drží havarijní pohotovost 24 hodin denně včetně víkendů i státních svátků a jsou pro tyto účely vybaveni služebním vozidlem s odpovídajícím vybavením: základní měřící technikou, vzorkovnicemi, odběrovými nástroji, zařízením pro uchování vzorků během transportu a v neposlední řadě také ochrannými pracovními pomůckami.

Zdroj: ČIŽP

Fotogalerie

Školení havarijní připravenosti
Školení havarijní připravenosti
Školení havarijní připravenosti
Školení havarijní připravenosti

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů