Čtvrtek, 23. května 2024

Národní komise geoparků zemí V4 se setkají v České republice

Národní komise geoparků zemí V4 se setkají v České republice

Při příležitosti předsednictví České republiky Visegrádské skupině se pod záštitou Ministerstva životního prostředí společně s Národní radou geoparků a Národním geoparkem Barrandien setkají zástupci národních komisí geoparků zemí V4. Akce se uskuteční ve dnech 13.-15. května 2024 v Domě NATURA Ekologického centra Orlov v Příbrami.

,,Ministerstvo životního prostředí si na geoparcích cení především toho, že svými aktivitami přispívají k budování vztahu ke krajině, ve které lidé žijí, a k místním tradicím," uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík. Geoparky podle něj také slouží jako příklady dobré praxe v udržitelném rozvoji, neboť svým působením posilují rozmanitost lokální ekonomiky, a to s důrazem na šetrné využívání přírodních zdrojů. ,,Jejich zásadní přínos zcela jistě spočívá v osvětě v oblasti geověd a v návaznosti na základní i aplikovaný mezioborový výzkum," dodává.

Zástupci národních komisí a rad geoparků zemí sdružených ve Visegrádské skupině (Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Polsko) se setkají v Příbrami, městě se slavnou hornickou minulostí. První tematické setkání se uskutečnilo přesně před rokem v Banské Štiavnici za Slovenského předsednictví, a které vyvrcholilo podpisem memoranda o spolupráci.

Na letošním setkání by měl vzniknout základní rámec dlouhodobé a stabilní spolupráce geoparků ve středoevropském regionu. Diskusní témata zahrnují možnosti spolupráce při přípravě hodnocení aspirujících Globálních geoparků UNESCO a revalidaci již existujících geoparků (včetně přeshraničních) a také důležitá témata jako prezentace a ochrana geologického dědictví.

Díky své podobnosti v přírodních poměrech i kulturně historickém kontextu čelí území států visegradské skupiny podobným problémům a výzvám. ,,Geoparky se potýkají s nedostatečným financováním snad na celém světě, ale ve středoevropském prostoru nás ještě často trápí nedostatečné zapojení místních samospráv do jejich rozvoje. Ocenil bych tedy, kdyby setkání otevřelo i nové možnosti k vzájemné inspiraci ohledně podpory rozvoje geoparků, ať již ze strany ministerstev a regionů či pomocí dotačních titulů," vysvětluje náměstek ministra životního prostředí Jiří Lehejček.

Geoparky představují území významná nejen z hlediska geologie, geomorfologie a živé přírody, ale také např. z hlediska archeologie, hornictví a etnografie. ,,Součástí setkání jsou proto i terénní exkurze po území Národního geoparku Barrandien, které zahrnují i návštěvu hutě Barbora," uvedl ředitel Národního geoparku Barrandien Luboš Gardoň. Upřesnil také, že se jedná o nejlépe zachovalou dřevouhelnou pec v Evropě, která byla po velice nákladné desetileté rekonstrukci před pár dny slavnostně otevřena a bude sloužit mj. jako interpretační centrum geoparku.

Martina Pásková, předsedkyně Rady národních geoparků a členka Rady globálních geoparků UNESCO, význam setkání komentovala takto: ,,Pro české předsednictví Visegrádské skupiny je zásadní metou nastartovat středoevropskou spolupráci na naplňování nejen Mezinárodního programu geověd a geoparků, ale také strategie Sítě globálních geoparků, která v současnosti slaví dvě dekády své existence."

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů