Sobota, 15. června 2024

Žáci osmi pražských škol přišli s řešením, jak snížit spotřebu vody ve škole nebo rodině, a získali příspěvek na realizaci svého projektu

Žáci osmi pražských škol přišli s řešením, jak snížit spotřebu vody ve škole nebo rodině, a získali příspěvek na realizaci svého projektu

Školáci z osmi pražských základních škol se sešli na slavnostní prezentaci svých projektů zaměřených na šetrnou spotřebu vody. Akce byla vyvrcholením druhého ročníku projektu EKOBECEDA v praxi aneb Buďme k vodě šetrní. Žáci během několika měsíců pracovali s informacemi a výukovými scénáři na téma úspory vody, účastnili se lektorského programu a na závěr navrhli úsporný projekt ve své škole. Jako ocenění za svoji aktivitu a efektivní řešení problému plýtvání vodou získaly všechny týmy finanční dar na realizaci navrženého řešení v hodnotě 5 tisíc korun. Projekt probíhá s finanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy a společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., ze skupiny Veolia.

,,Jak se říká, nemůžeme se naučit plavat bez vody. Stejně tak se v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět snažíme, aby na teoretické znalosti navazovalo i jejich praktické využití. Proto jsme v Praze již podruhé vyhlásili program EKOABECEDA v praxi se zaměřením na konkrétní úspory ve spotřebě vody, do kterého se přihlásilo osm základních škol," říká ředitelka Recyklohraní Hana Ansorgová.
V rámci projektu pracovali učitelé s metodikami EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní. Téma doplnila workshopem lektorka a projektová manažerka pražského programu Petra Bednářová. Společně s žáky například řešili, co je to vodní stopa a jak je možné ji snižovat. Žáci pak měli prostor, aby sami navrhli praktická úsporná řešení ve svých školách a rodinách, která plýtvání s vodou omezí.
,,Všechny týmy, tvořené převážně žáky 7. a 8. tříd, následně své návrhy prezentovaly na společném slavnostním setkání. Nejčastěji šlo o možnosti instalace perlátorů na vodovodní baterie na školních toaletách a v učebnách nebo o myšlenku zachytávání dešťové vody v areálu školy a jejím dalším využitím například pro zalévání na školní zahradě. Jinde se pro změnu zaměřili na kreativní osvětovou kampaň, která zahrnovala šíření myšlenky šetrného zacházení s vodou jak mezi žáky, tak i v širším okolí školy," upřesňuje Marcela Dvořáková, výkonná ředitelka skupiny Veolia.
Při slavnostním vyhlášení si žákovské týmy z rukou pořadatelů převzaly finanční odměnu na realizaci navržených projektů. Setkání proběhlo v environmentálním centru Green Table skupiny Veolia v pražském Florentinu.
,,Cílem projektu bylo, aby žáci nejprve získali informace a pochopili problematiku tak dobře, aby ji následně byli schopni předat dále třeba svým spolužákům, kamarádům i rodičům," upřesňuje Petra Bednářová a dodává: ,,V každé škole se žáci tématu chopili jiným způsobem. Někde dělali podrobné analýzy, jinde vedli rozhovory s rodiči i učiteli, nebo do svých aktivit zapojili třeba i pana školníka. Věříme, že všechny realizované projekty mohou být inspirací pro další školy, kterým nejsou životní prostředí a jeho ochrana lhostejné."
Zapojené školy a oceněné projekty
Škola
Název projektu
ZŠ Drtinova, Praha 5
Dešťová voda
ZŠ Jana Wericha, Praha 6
Kohoutková nebo páková
ZŠ Janského, Praha 13
Ekopartička šetří vodu
ZŠ Mikulova, Praha 4, 6.B
Recyklohraní - šetříme vodou
ZŠ Veronské náměstí, Praha 15
Šetření vody - školní zahrada
ZŠ Chaplinovo náměstí, Praha 5
Perlátor
ZŠ Meteorologická, Praha 4
Sběr srážkové vody
ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Buďme k vodě šetrní - hledáme vodní dream team
Recyklohraní děkuje za podporu
Projekt EKOBECEDA v praxi aneb Buďme k vodě šetrní spolufinancují Magistrát hlavního města Prahy a vodárenské společnosti ze skupiny Veolia. Společnost Veolia také poskytla zázemí a občerstvení pro žáky v konferenčních prostorách Green Table.
EKOABECEDY z dílny Recyklohraní
Metodickou podporou pedagogů se Recyklohraní zabývá dlouhodobě. Formát tematických příruček doplněných o výukové scénáře a přílohy již zpracovalo pro 8 témat. Všechny jsou k dispozici na https://recyklohrani.cz/cs/ekoabeceda/. Zabývají se klimatickou změnou, šetrnou spotřebou vody, předcházením vzniku odpadů, obecně environmentální výchovou, tříděním a recyklací vysloužilých mobilních telefonů, baterií a elektrospotřebičů.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů