Pondělí, 17. června 2024

Krajinu ochrání tůně i větrolam

Krajinu ochrání tůně i větrolam

Na pozemcích v majetku města Krnova se ještě letos objeví první opatření, jejichž cílem je zadržet vodu v krajině a ochránit půdu před erozí. V blízkosti pastevního areálu v Chomýži bude vybudována soustava sedmi tůní a dojde na výsadbu stromů a keřů ve zdejším lokálním biocentru.

,,Tůně vzniknou na podzim v údolnici nad pastevním areálem a jejich cílem je zmírnit případné negativní důsledky přívalových dešťů. Jejich existence navíc podpoří zrod nových biotopů pro posílení populací vzácných rostlin a živočichů nacházejících se v okolní krajině," uvedla Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb. Na realizaci tůní se Krnovu podařilo získat dotaci ve výši 172 000 korun od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, a to z finančních prostředků v rámci Next Generation EU. ,,Náklady zhruba odpovídají výši dotace, takže město by toto opatření mělo stát minimum," upřesnila Pavla Hájková.

Městský rozpočet nezatíží ani výsadba stromů a keřů, které budou mimo jiné plnit funkci větrolamu. ,,V této věci spolupracujeme s neziskovou organizací Sázíme stromy, která je ochotná pro nás zajistit zdarma sazenice stromů a keřů. S prosbou o pomoc s výsadbou se pak obrátíme na veřejnost a věříme, že se nám podaří oslovit dostatečný počet dobrovolníků," řekla Pavla Hájková a dodala, že výsadba se uskuteční v podzimních měsících.

Obě plánované akce vychází ze studie s názvem ,,Zpracování studie proveditelnosti komplexní adaptace krajiny na klimatickou změnu pomocí přírodě blízkých opatření - I. etapa Opavice", která navrhuje opatření, jejichž cílem je návrat vody do krajiny, zpomalení jejího odtoku ze svrchních vrstev půdy, zamezení půdní i větrné eroze a ochlazení krajiny. ,,Jde vůbec o první realizace, která odborníci navrhli. Jejich provedení je snazší z důvodu, že je vybudujeme na našich pozemcích. Chceme tím ukázat ostatním vlastníkům půdy, že ochrana krajiny nestojí moc peněz a navíc se na ni dají získat externí finanční zdroje," uzavřela Pavla Hájková.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů