Pondělí, 17. června 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 15. květnu 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 15. květnu 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 19. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se stav podzemní vody celkově mírně zlepšil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (7 %) a podíl mělkých vrtů s normální hladinou (52 %) se příliš nezměnil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (15 %) se mírně snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala (68 % mělkých vrtů). U 2 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles nebo velký pokles hladiny. Naopak k vzestupu nebo velkému vzestupu došlo u 11 % mělkých vrtů.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (8 %) se mírně zvýšil, podíl pramenů s normální vydatností (44 %) se příliš nezměnil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (25 %) se nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až se mírně zmenšovala (59 % pramenů). U 1 % pramenů došlo ke zmenšení nebo velkému zmenšení vydatnosti. Naopak ke zvětšení nebo velkému zvětšení vydatnosti došlo u 5 % pramenů.

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně rozkolísané. Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -3 do + 7 cm. V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 120 %, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Toky s indikací hydrologického sucha se zatím téměř nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 69-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů