Pondělí, 17. června 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. květnu 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. květnu 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 20. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se stav podzemní vody celkově mírně zhoršil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (3 %) se mírně snížil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (52 %) se nezměnil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (19 %) se mírně zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala 79 % mělkých vrtů. U 12 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles nebo velký pokles hladiny.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (5 %) a podíl pramenů s normální vydatností (43 %) se příliš nezměnil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (30 %) se mírně zvýšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až se mírně zmenšovala (70 % pramenů). U 3 % pramenů došlo ke zmenšení nebo velkému zmenšení vydatnosti. Naopak ke zvětšení nebo velkému zvětšení vydatnosti došlo u 2 % pramenů.

Oproti minulému měsíci se zhoršil stav hlubokých zvodní na většině území. V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zlepšil stav hladiny v jižních a východních Čechách a na Moravě. Vzestup nebo velký vzestup hladiny zaznamenalo 36 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 15 % objektů.

Hladiny sledovaných toků byly v první polovině týdne převážně setrvalé nebo na pozvolných poklesech, ve druhé polovině týdne a zejména o víkendu hladiny toků kolísaly nebo přechodně krátkodobě stoupaly vlivem přeháněk a bouřek, které byly ojediněle i velmi silné. V neděli dopoledne byl krátkodobě překročen 1. SPA na Sázavě v profilu Žďár nad Sázavou a velmi krátce 2. SPA rovněž na Sázavě v profilu Sázava. V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry byly průtoky podprůměrné až průměrné. Nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 25 do 75 % Qm, průměrné nebo nadprůměrné průtoky měly v závěru týdne toky odvodňující Českomoravskou vrchovinu, Jeseníky a Orlické hory (100 až 500 % Qm). Toky s indikací hydrologického sucha se vyskytují jen ojediněle v povodí dolního Labe a Ohře.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů