Pondělí, 22. července 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 29. květnu 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 29. květnu 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 21. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí horní Berounky, horní Ohře a Stěnavy byla dosažena silně nadnormální hladina. Na ostatním území ČR byla hladina normální. Oproti předcházejícímu týdnu se stav podzemní vody celkově mírně zlepšil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (7 %) se mírně zvýšil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (50 %) a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (20 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala (69 % mělkých vrtů). U 9 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup nebo velký vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 21. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (13 %) se zvýšil. Podíl pramenů s normální vydatností (43 %) se příliš nezměnil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (21 %) se snížil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala. U 12 % pramenů došlo ke zvětšení nebo velkému zvětšení vydatnosti. Naopak ke zmenšení nebo velkému zmenšení vydatnosti došlo u 4 % pramenů.

Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně kolísaly nebo stoupaly vlivem srážek, ve druhé polovině týdne a o víkendu hladiny toků stoupaly výrazněji vlivem přeháněk a bouřek, které byly ojediněle i velmi silné. Na několika místech v povodí Berounky a Ohře byl dosažen 1. nebo 2. SPA. Ve středu (22. 5.) byl překročen 3. SPA na Radbuze v profilu Staňkov. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -3 do +50 cm. V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 25 do 300 % Qm, více nadprůměrné průtoky měly některé toky v povodí Ohře a Berounky. Toky s indikací hydrologického sucha se nevyskytovaly.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů